Kineziologická poradna - Zlín

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři i laici po celém světě. Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis - pohyb).

Kineziologie je alternativní medicína, terapie. Tato terapie se poněkud zjednodušeně definuje jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím klienta, směřující k odstranění tzv. psychických bloků. Je postavena na poznatcích tradiční asijské medicíny, která vždy respektovala jednotu těla a ducha. Zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou. Sama lékařská věda říká, že až 95% onemocnění je psychosomatického původu. Naše tělesné zdraví je tedy závislé na našich duševních procesech. I bolení zad, hlavy či v kříži, může mít psychosomatický základ, podobně jako jej má vředová choroba žaludku, srdeční infarkt, sexuální poruchy, vady řeči, potíže s učením, čtením, psaním, počítáním a další. U těchto potíží a nemocí, nám může odborná aplikace kineziologie pomoci. Tato metoda pomáhá k navození harmonického života a nastolení samoléčebného procesu organismu.

Kniha - Mandaly uvědomění

Mandala znamená "magický kruh". Je to kruh plný světla a lásky pro každého, kdo ji hledá. Kniha a karty Mandaly uvědomění jsou velice silní pomocníci pro všechny, kdo hledají pomoc ve svém životě. Komplet obsahuje 37 karet - Mandal uvědomění, velice silných světelných zářičů. Každá mandala obsahuje pozitivní afirmaci, která nám pomáhá aktivovat pomoc pro nás. Kniha má 144 stran a obsahuje 27 léčebných postupů, jak léčit sami sebe. V knize jsou popsané významy jednotlivých mandal a u každé mandaly je uvedena modlitba Boží pomoci která je dalším posílením a završením práce na sobě. V knize najdete např. tyto postupy sebeléčení: Přijetí lásky k sobě, Zharmonizování čaker, Zharmonizování 7 elementů rovnováhy, Harmonie mozkových hemisfér, Harmonie smyslů člověka, Světlo myšlenek, slov a skutků, Harmonie 21 úrovní bytí, Partnerské vztahy, Pyramida osudu, Cesta lásky, Osudové kolo štěstí, Životní cesta, Spirála života, Hvězda osudu, Očista duše, Očista srdce, Hvězda milosti Ježíše Krista, Most světla pro Matku Zemi, Most světla pro Otce Vesmír a jiné.

Učení světla Ježíše Krista

Učení Světla Ježíše Krista se skládá celkem ze 7 druhů duchovních nauk, které  přijímám a tvořím pomocí automatického písma a kresby, jasnovidění,  jasnovědění, jasnoslyšení a jasnocítění. Každá z těchto nauk má dalších 7 stupňů.

7 duchovních nauk "Učení světla Ježíše Krista" :

  1. Kineziologie světla
  1. Fenomén světla
  1. Meditace světla
  1. Konstelace světla
  1. Labyrinty světla
  1. Děti světla
  1. Světy světla

Systém Jednoty

Jednota je tím jediným, co skutečně existuje, bez začátku a konce, od věčnosti k věčnosti. Jednota je cestou k polaritě. Člověk může mít zkušenost s prožitkem jednoty, pokud rozvíjí určité meditativní techniky a cvičení a podaří se mu alespoň krátkodobě polaritu ve svého vědomí sjednotit. " V Jednotě neexistuje změna, proměna ani vývoj. Jednota je čisté bytí mimo čas a prostor. V jednotě není žádné poznání, jen bytí. Tam, kde nic není, lze nalézt největší hojnost. Jednota je splynutí našeho bytí s planetou Zemí s Vesmírem a s celým Univerzem. Jednota je Boží klid a mír v nás."

 • Duchovní transformace - vesmírné energie transformace jsou stále silnější a intenzivnější. Citliví lidé na ně reagují větší únavou a vyčerpáním. Je jen jeden lék - intenzivní duchovní práce na sobě. Základem této práce na sobě je Láska k sobě. Pomocí terapie Vám  pomůže posunout se v životě vpřed a ukáže Vám další cestu.
 • Hlubinná terapie - při hlubinné terapii je možné najít příčinu našeho největšího problému v životě. Tento problém může být různý. Ať už je nemoc jakéhokoliv druhu, její počátek v tomto životě je způsoben nerovnováhou mezi duší a myslí člověka. Proto, aby tato rovnováha mohla být znovu nalezená, je třeba někdy odkrýt ten nejhlubší problém, který je ukrytý v hlubinách lidského bytí.
 • Pomoc duším - práce s dušemi je vždy otázkou povolení, zda duše, které jsou u člověka, který přichází, je možné již odvést do světla či některé úrovně světla, nebo ještě ne.
 • Diagnostika karmy - s karmou člověk již přichází na svět. Nejsme tady náhodou a přicházíme do rodiny k rodičům a k sourozencům, s nimiž jsme svázáni ve své rodinné karmě již z minulých životů. Avšak karma neznamená jen minulost a minulé životy. Karmu si tvoříme každý den svým jednáním a způsobem života.

 

 • OMLOUVÁM SE - je upřímným vyjádřením lítosti. Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za hříchy, jež jste se na sobě dopustili. Jak říká Hew Len - "omlouvám se" neříkáte proto, aby to slyšelo božství, ale aby jste to slyšeli Vy sami.
 • ODPUSŤ MI PROSÍM - tímto říkáte nahlas, že si uvědomujete možných chyb, křivd a bolestí, jež jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se být lepšími lidmi.
 • MILUJI TĚ - těmito slovy vypouštíte do světa myšlenkovou energii lásky, sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše.
 • DĚKUJI TI - je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež Vás zranily, ublížily Vám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které Vás obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co Vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že máte příležitost k růstu i ke změnám.

Říkejte si tyto 4 afirmace denně v každé situaci - ve zlé i v té příjemné. V bolesti i v radosti. V lásce i zklamání. A uvidíte, že se Váš život změní k lepšímu, a i Vy se budete cítit lépe.

**S láskou a pokorou, jen to dobré....
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10378 (magazin-zdravi.cz#10043)


Diskuze a zkušenosti

Helena Zavadilová | 25.08.2015 18:32
Re: Kineziologická poradna - Zlín Dívám se na tyto stránky a článek o kineziologii. Jsem autorkou Kineziologie světla, metody registrované pod mezinárodní asociací specializovaných kineziologů IASK. Metoda Systém jednoty je také mojí vlastní metodou. Učení světla Ježíše Krista najdete na mých stránkách www.helenazavadilova.cz a www.carusell.cz. Mandaly uvědomění - knihu a karty jsem také osobně vydala a jsem jejich autorkou. Provozovateli těchto stránek jsem nedovolila převzít tyto texty a tím porušil autorské právo. Helena Zavadilová, autorka


Přidat komentář