Jizvy - léčba a odstranění jizev

Odstranění jizev. Hojení ran a vznik jizev. Co je to jizva a jak vzniká? Rozlišujeme jizvy atrofické, vpadlé a jizvy hypertrofické. Keloid - neobvyklá jizva. Všeobecně k tvorbě keloidních jizev. Rizika jizev. Léčba jizev. Jizvy a úhrada pojišťovnou.

Hojení ran a vznik jizev

Snad všichni známe, jak se hojí rána, když se řízneme o nůž v kuchyni, či si přivodíme tržnou ránu například při pádu z kola. Jizvou se mohou zahojit i popáleniny a opařeniny. Jizvy vznikají i po operačních zákrocích či po proběhlém hlubokém zánětu kůže. Jizvou se mohou komplikovat i některé korektivní metody. Jizva bývá, bohužel, společnicí na celý život. Přejeme si vždy jediné - vyhladit ji, vybělit, schovat, prostě vyzmizíkovat ji ze své kůže, abychom nemuseli stále odpovídat na stejnou otázku - „Od čeho to máš?” Ale jde to, aby jizva zmizela jednou provždy?

Co je to jizva a jak vzniká?

Jizva je výsledkem jedné z nejúžasnějších schopností kůže, a to její možnosti se zhojit i bez našeho sebemenšího aktivního přispění. V prvním okamžiku, kdy se poraníme, tělo instinktivně zabrání různými mechanismy dalšímu poškození - například odtáhneme ruku, když se dotkneme rozpálené trouby či se řízneme nožem. Další obranou je krvácení z rány, kterým se tělo zbavuje choroboplodných zárodků, které se mohly do rány dostat. Současně s krví se k poraněné kůži dostávají látky, které pomohou zastavit krvácení a zabránit infekci. Vznikají stroupky, pod nimiž se tvoří nové vazivo, nahrazující poškozenou část kůže, a poranění se hojí. Vzniká červená, svědivá jizva, různého tvaru, velikosti a vzhledu.

Bolest ustupuje, vzniká kosmeticky rušivá jizva

Jizva během následujících měsíců bledne, přestává být citlivá na dotek, nesvědí a vyrovnává se s okolím. Postupně zapomínáme i na bolest, kterou nám poranění způsobilo, a více či méně se s jizvou hodláme smířit. Je faktem, že jakákoliv jizva je kosmeticky rušivá, zvláště pak v místech, které nelze ani rafinovaně skrýt oděvem. V některých místech, obvykle nad klouby, může jizvení omezovat i pohyblivost. Pak už se nejedná jen o to, jak jizvu zamaskovat, ale o důsledek čistě praktický - zajistit opět řádný rozsah pohybu v kloubu jako před poraněním.

Každá jizva je jiná

Mnoho z nás „udělalo zkušenost” s různým hojením rány. Někomu se vše zahojí, aniž se o to musí více přičinit, jiný má s hojením potíže. Rány mu mokvají, tvoří se pozánětlivé pigmentace a nevzhledné jizvy. O tom, jak se budeme hojit, rozhoduje lokalizace poranění, náš věk, ale i naše dispozice po předcích či doprovodná onemocnění, kterými můžeme trpět. Například zhoršené hojení bývá u lidí s cukrovkou či jinak oslabenou obranyschopností.

Rozlišujeme jizvy atrofické, vpadlé a jizvy hypertrofické

vyklenující se nad úroveň okolní kůže. S prvním typem jizev se setkáme například po akné, či při „povolení” jizvy po odstranění výrůstků na zádech. Zde je toto rozestoupení jizvy způsobeno například i tahem silného zádového svalstva. Hypertrofické jizvy jsou jizvy, které vyrostly nad úroveň okolní kůže, je možné je nahmatat, ale zásadně nepřesahují linii původního poranění či operačního řezu. Vůbec nejvíce upoutají pozornost keloidní jizvy.

Keloid - neobvyklá jizva

Co to vlastně je keloid? Jizva bizarních tvarů, rozsáhle přesahující původní rozsah rány. Ve vyzrálém stavu má keloidní jizva šedorůžovou barvu, hladký povrch bez typického kožního reliéfu, bez chloupků, potních a mazových žláz. Je jistě zajímavé, že keloidní jizva je známá pouze u lidí, takže „zvířecí model” k jejímu detailnějšímu prozkoumání medicíně chybí.

Všeobecně k tvorbě keloidních jizev

mají větší tendenci ženy, mezi 20. a 30. rokem života. Známa je i genetická dispozice k tvorbě těchto jizev a také rasové rozdíly. Například více se keloidy tvoří u černochů. Některé africké kmeny se takovými keloidy i zdobí. Vytváří na své kůži až umělecké ornamenty. Do záměrně vytvořených ran vtírají prostředky zpomalující jejich hojení. A tak je keloid pro někoho strašákem a pro někoho vítanou ozdobou.

Rizika jizev

Všeobecně se ví, že tělo má určité lokality, kde je riziko keloidní jizvy větší. Je to obličej, uši, krk, ramena, hrudníka horní polovina zad. Prakticky nikdy se keloid nevytvoří na horních očních víčkách, penisu, šourku a na prsních bradavkách, tedy tam, kde je kůže volnější. Velmi zajímavé je také to, že nikdy keloidní jizvu nevytvoří člověk s úplnou ztrátou kožního pigmentu, takzvaný albín. Další zajímavostí je i to,že běloši pobývající v tropech mají keloidní jizvu častěji než ti, kteří nejsou slunci vystaveni. Stejně tak tato jizva nevznikne na dlaních či chodidlech. Bezpochyby se tedy na jejím vzniku bude spolupodílet i obsah kožního pigmentu v daném úseku kůže.

Léčba jizev

Nejčastějším požadavkem „nositele” jizvy je jizvu jednoduše odstranit, vybělit, zmenšit, prostě zaretušovat. Každé „léčbě na míru” předchází popovídání si o tom, jak k poranění došlo, jaké je stáří jizvy, jaké metody zlepšení vzhledu jizvy již klient podstoupil. Nutné je také znát časové a finanční možnosti klienta. Čas zabere řada metod nejenom při péči o jizvu doma, ale je také potřeba počítat s časem, který stráví klient cestou za léčebně - korektivními metodami do ambulance lékaře.

Jizvy - pojišťovna - úhrada pojišťovnou

Některé postupy k ovlivnění vzhledu jizev nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a proto je třeba klienta na finanční spoluúčast upozornit. Po úvodní diskuzi s klientem pak navrhuji optimální postup. Nejlépe se ovlivňují jizvy v jejich hojení do 6 měsíců od doby jejich vzniku. Za trvale vyzrálou jizvu považujeme jizvu ve stáří přibližně 2 let. Po uplynutí této doby je třeba v případě modelace jizvy sáhnout k razantnějším metodám.

Jak by měla vypadat optimální péče o jizvu?

Zde je několik základních kroků, při jejichž dodržení, budeme mít s největší pravděpodobností jizvu hladkou, tenkou, bledou, nebude nás bolet a svědit. Je třeba zde upozornit, že v případě většího poranění či komplikovaného hojení zánětem je vhodné vždy vyhledat lékaře, který určí další postup.

Dodržujte tyto rady - jizvy

  • Nikdy nestrhávejte strup, ránu naškrábejte, vyčkejte samovolného odloučení strupu.
  • Nemáčejte hojící se ránu dlouho ve vodě. K mytí používejte jemné mýdlo bez parfemace, bez alkoholu, mentolu, citrusových výtažků, eukalyptu, kafru, pepermintu, které kůži dráždí. Vždy jizvu jemně osušte, nefrotýrujte ji.
  • Nechoďte s čerstvou jizvou do sauny. Nadměrné pocení může způsobit větší zarudnutí jizvy a její větší svěděni i citlivost.
  • Udržujte čerstvou jizvu v čistotě.
  • Vyvarujte se mechanickému dráždění jizvy těsným oděvem, přiléhajícími ozdobnými sponami na oděvech, přaskami a podobně.
  • Ihned po odloučení stroupku začněte jizvu ošetřovat čistým silikonovým gelem bez dalších příměsí. Dvakrát denně lehce nanesete na jizvu malé množství tohoto křemíkového gelu a vetřete do jizvy. Masírovat se v případě gelu jizva nemusí. Výsledkem bude jizva bledá, bez svěděni a hladká.
  • Rozhodnete-li se během dne jizvu masírovat, vyvarujte se drastické masáže. Efektivní jsou tlakové masáže. Provádějí se tak, že si 3x denně na 20 minut jizvu opakovaně stlačujete proti její spodině a čekáte, až vybledne. Poté tlak povolíte a až se místo opět prokrví, pokračujete dále.
  • Striktně používejte ochranný opalovací krém k prevenci nežádoucí pigmentace jizvy po jejím vystavení slunci. Volte faktor více než SPF 15. Na malé jizvy je možné výhodně použít i tyčinky na rty, které jsou nyní k dispozici s ochrannými faktory i 40 a 50 a pohodlně se na jizvy nanášejí. Navíc jsou skladné a vejdou se i do malé kabelky. Můžete tak jizvu chránit před sluncem i během dne, kdy si opalovací krém smíváme a otíráme. Čerstvá jizva do stáří 6 měsíců je velmi náchylná na vychytávání tmavého kožního pigmentu a je tedy škoda nechat si jizvu opálit. Vybělení jizvy je poté komplikované. A to platí i pro opalování jizvy v soláriích.
  • Máte-li jakékoliv pochybnosti o správnosti hojení vaší jizvy, navštivte svého lékaře.

Rada na závěr k hojení jizev

Jako u všeho i u jizev platí, že prevence je jednodušší, než následná léčba. Důsledně dbejte doporučení pro ošetřování každé rány, zvláště stane-li se v kosmeticky důležitém místě. V případě pochybností s hojením rány, vždy vyhledejte lékaře. A vyhledejte ho včas.

Odstranění jizev

Pamatujte, že současná medicína má mnoho metod k ovlivnění jizev, aby alespoň trochu lahodily oku. Ale nemá zatím možnost jizvu nahradit plnohodnotnou tkání tak, abychom mohli splnit přání – jizvu zcela vyzmizíkovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10363 (magazin-zdravi.cz#5356)


Přidat komentář