Homeopatické poradenství - Praha 6 a okolí

Pokud patříte mezi lidi, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, případně se vám neustále vrací infekce nebo jiné zdravotní problémy a klasická medicína vám nedokáže úplně pomoci, nabízí se možnost vyzkoušet konstituční homeopatii.

Konstituční homeopatie

Konstituční homeopatie vychází z celostního pojetí léčby, což znamená, že léčba se zaměřuje na člověka jako na celek, jak po stránce fyzické, psychické, tak i emocionální**. Nepředepisuje se tedy lék, tak jak je tomu u klasické medicíny**, jen na určitou nemoc, ale hledá se konstituční homeopatický lék dle typu pacienta. Konstituční homeopatie je nejvhodnější především při déletrvajících chronických onemocnění, nebo když se nemoc stále vrací, zejména u alergií, při špatné imunitě, u psychosomatických potíží, apod. Léčba je vhodná také při různých psychických problémech, jako jsou deprese, nespavost, stavy úzkosti, atd. Konstituční homeopatie se snaží navrátit pacientovi zdraví organismu na všech jeho úrovních. Navrací tělu narušenou rovnováhu, což vede v konečném důsledku k vyléčení například i chronického onemocnění. V každém případě je třeba mít na paměti nevysazovat v průběhu léčby homeopatem předepsané klasické léky bez předchozí porady s ošetřujícím lékařem. Konstituční homeopatie má potenciál výrazně zlepšit či dokonce vyléčit i onemocnění, s kterým si klasická medicína nedokáže úplně poradit, vždy ale záleží na správné volbě zkušeného a kvalifikovaného homeopata.

Homeopatické poradenství - Praha 6 a okolí

Pojem alternativní medicína zahrnuje všechny formy neklasické léčby. Její metody a postupy jsou testovány jinými způsoby, než je tomu u klasické medicíny. Rozdělit ji lze na nekonvenční a komplementární.  Zatímco první způsob medicíny je alternativou klasické léčby, komplementární medicína ji pouze doplňuje a to buď podporou vědeckých metod, nebo návazností na ně.

Pokud jste z Prahy nebo okolí, máte zde možnost navštívit Harmonizační studio Osm, která Vám nabídne celou řadu nejrůznějších služeb z oblasti alternativní léčby. V tomhle místě, kde vládne příjemná a pohodová atmosféra, se Vám postarají nejen o tělo, ale i duši. Na vysoké úrovni je zde poskytována alternativní medicína, power jóga, bylinky s Magdalenou Dobromilou, aromamasáž a aromapsychologie, ladění tibetskou mísou, feng-šuej, jóga, kundalini jóga, orientální tanec, lifestyle koučink, astrologie a spousty dalších služeb.

Jestliže Vás nabídka Harmonizačního Studia Osm nadchne, je dobré si také prohlédnout jejich internetové stránky http://www.studioosm.cz/ , kde naleznete všechny potřebné informace o alternativní léčbě.  Spojit se, se Studiem Osm můžete také prostřednictvím e-mailu: aromalenka@volny.cz nebo telefonicky na čísle: +420 606 702 546

Homeopatické léky

Za zakladatele homeopatie bývá považován německý lékař Samuel Hahnemann, který žil v letech 1755 až 1843. Tento lékař objevil účinky ředěných a energicky protřepaných substancí rostlinného, živočišného a minerálního původu, které se zcela odlišují od klasických léčiv. Původní substance homeopatického léku se rozmělní v alkoholu, dále se ředí a potencuje. Čím je lék ředěnější a více potencován, působí více do hloubky ve všech rovinách. Při výrobě se používají jen látky přírodního původu, soli, minerály, rostlinné a živočišné látky a jejich sloučeniny, kyseliny, horniny, atd.  Zvláštní skupinu zde tvoří homeopatické léky, které jsou vyrobené z produktů různých nemocí nebo dokonce ze samotných virových a bakteriálních struktur. Při výrobním procesu získávají jinak neúčinné látky léčivé schopnosti. Dnes existuje několik stovek homeopatických léků, které jsou často ve formě miniaturních kuliček.

Co je možné konstituční homeopatií léčit

Konstituční homeopatií je možné léčit zejména chronické nemoci nebo často se opakující v důsledku špatné imunity. Mezi takové nemoci patří například alergie, ekzémy, migrény, únavový syndrom, nespavost, často se vracející infekce, poruchy metabolismu, poruchy chování u dětí a podobně. Správně vybraný konstituční lék pomáhá i u akutních infekcí, při úrazech, při epidemických chorobách, po poškození organismu očkováním nebo drastickými léky, jako jsou kortikoidy nebo chemoterapie. Homeopatické léky je možné užívat i během těhotenství. Konstituční homeopatický lék pouze nepotlačuje příznaky, ale v první řadě podporuje imunitní systém a obranný mechanismus tak, aby sám organismus nastartoval ozdravný proces. Výhodou homeopatické léčby je nejen to, že efektivně dokáže pomoci od chronických onemocnění, ale také to, že může probíhat souběžně s klasickou léčbou.

Průběh homeopatické léčby a vyšetření

Během homeopatické léčby dochází k úpravě energetické rovnováhy organismu, což vede k posílení imunity, k celkovému zklidnění a v konečné fázi k vyléčení nebo ke zlepšení stavu. Člověk je také odolnější i do budoucna a případné budoucí onemocnění je daleko mírnější.  Dle homeopatie postupuje nemoc u člověka směrem do hloubky organismu, přičemž homeopatická léčba postupuje přesně naopak, směrem ven. Symptomy nemoci se tak přesouvají z vnitřních orgánů na orgány vnější, což může mít za následek přechodné, méně závažné potíže. První vyšetření trvá přibližně jednu až dvě hodiny a je vedeno formou rozhovoru, během kterého se homeopat dozví vše potřebné o vašich zdravotních potížích. Část rozhovoru je zaměřená i na váš životní styl, vztahy, dětství a vůbec na vše, co by mohlo souviset s nemocí. Konstituční homeopatický lék se podává jednorázově nebo opakovaně v závislosti na konkrétním případu a zvolené potenci léku. Kontrolní návštěvy již trvají kratší dobu, přibližně 30 minut. Vzájemná komunikace mezi pacientem a homeopatem je klíčem k úspěšnému zvládnutí nemoci.

Může se zdát, že léčba nepomáhá?Homeopatické poradenství - Praha 6 a okolí

Při výběru vhodného homeopatického lékuhomeopat na výběr doslova z tisíce léků, které volí zcela individuálně dle každého pacienta, proto je první vyšetření delší. Při výběru léku se bere ohled nejen na diagnózu, ale i na celkový obraz pacienta jako je jeho temperament, pocitový stav, tělesná konstituce, metabolismus, a mnoho dalšího. Vzhledem k tomu, že je velice obtížné takový obraz člověka poskládat, nemusí se homeopatovi výběr léku vždy napoprvé podařit. Při hledání vhodného léku velice záleží na vzájemné důvěře mezi homeopatem a klientem.

Homeopatie a klasická medicína

Rozdíl mezi homeopatií a klasickou medicínou je především v tom, že klasická medicína se zaměřuje většinou pouze na odstranění vnějších symptomů, aniž by se zabývala příčinou vzniku nemoci. Nerovnováha organismu se tak častokrát ještě více naruší a může se projevit dokonce na hlubší úrovni, v důležitějších orgánech a v podstatně závažnější formě. Konstituční homeopatie má za cíl odhalit hlubší příčiny onemocnění organismu. Jde o individuální příčiny, které vyplývají ze vztahu člověka jak k sobě samému, tak i ke svému okolí. Vzhledem k tomu, že každá nemoc má své souvislosti, vždy z něčeho vznikla, je nutné část rozhovoru zaměřit i na životní styl, vztahy, ale také dětství a vše, co mohlo zapříčinit vznik nemoci. Konkrétní postup léčby se stanoví vždy individuálně tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku, tedy uzdravení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10425 (magazin-zdravi.cz#10206)


Přidat komentář