Homeopatické poradenství - Praha 4 a okolí

Homeopatie představuje celostní léčebnou metodu, která ovlivňuje jak fyzickou stránku člověka, tak i jeho psychickou a emoční stránku a klade důraz na individualitu pacienta při léčbě jeho nemoci. Homeopatie léčí člověka vždy jako jeden celek.

Co je homeopatie?

Homeopatií se rozumí zcela bezpečná léčebná metoda, která je přírodní a velmi účinná. Homeopatie je ve vyspělých státech nejrozšířenějším oborem alternativní medicíny. Posláním homeopatické léčby je obnovení zdraví a harmonie organismu. Homeopatie pracuje s hluboce propracovanou filozofií nemocí. Homeopatický lék se vybírá vždy po kompletním zhodnocení fyzického, funkčního, mentálního a emocionálního stavu člověka. A následně za pomoci stimulace lidské přirozené životní energie ke znovuzískání tělesného a i duševního zdraví. Takovým duševním zdravím může být chápána svoboda člověka, který může žít naprosto přítomností, prožívat a naplňovat smysl svého života. Za pomocí homeopatie se léčí akutní i chronické onemocnění a to nejen dospělých jedinců, ale také dětí. Dále se dají homeopatiky řešit poruchy imunity, dědičná zatížení, alergie, různé těhotenské potíže a nepříjemnosti spojené s porodem, úrazy nebo psychickými poruchami.

Homeopatické poradenství - Praha 4 a okolí

Pokud vás trápí zdravotní problémy, léčba tradiční medicíny nezabrala a vy jste téměř ztratili naději na vyléčení, zkuste se obrátit na alternativní léčbu, konkrétně na homeopatii. Rádi vám představujeme homeopatické poradenství. Ordinaci můžete navštívit, pokud máte akutní zdravotní potíže, infekce, úrazy, pooperační stavy, chronické onemocnění, problémy s neplodností, s nespavostí, depresemi, bulimií, anorexií, lupenkou, obezitou, chřipkou, ale také pokud vás trápí problémy mezilidských vztahů, příliš se stresujete atd.

Jaké jsou principy a rozvoj homeopatie?

Na počátku homeopatie stojí německý lékař a chemik Dr. Samuel Hahnemann. Pro rozvoj této alternativní léčebné metody bylo nejdůležitější zjištění, že látka, která má schopnost vyvolat u zdravého jedince specifické symptomy, dokáže ve své homeopatické formě vyléčit nemocného člověka, u kterého se projevují podobné příznaky, jako jsou projevy onemocnění.

Homeopatie je jednou z nejstarších metod přírodní medicíny a také jednou nejuznávanějších. Název homeopatie je odvozen z řeckých slov homoios, což znamená podobný a pathos, což je trpící. Základem principu homeopatické léčby je, že podobné léčí podobné. Tím se rozumí to, že lék léčí onemocnění, které sám vyvolává. Homeopatie léčí kompletně celého člověka, ne pouze jednotlivé příznaky nemocí. Homeopatická léčba je praxí a současně i uměním co největšího možného hledu do řešení potíží. Homeopatie zkoumá podrobně vnitřní život člověka, jeho vnímání, to, jaké má pocity a zapříčiňuje radostnější prožívání. Homeopatie se využívá při akutních potížích, jako jsou infekce, úrazy nebo pooperační stavy, dále při chronických onemocněních, při porodu ale také neplodnosti, při léčbě psychických poruch, kterými můžou být úzkosti, fóbie, nespavost, deprese, bulimie, strach, anorexie a mnoho dalších. Homeopatie pomáhá také při řešení konfliktů ve vztahu nebo jiných konfliktů v životě lidí. Homeopatie se snaží pomoci při jakékoliv diagnostice. Dokáže řešit potíže s migrénami, alergiemi, ekzémy, cukrovkou, opary, lupenkou, obezitou, chřipkou, dokáže zlepšit nebo dokonce vyřešit potíže s poruchou menstruace, žloutenkou, neurologickým onemocněním, hyperaktivitou dětí, poruchou učení. Homeopatie neléčí pouze lidi, ale také zvířata.

Působení homeopatik

Léčba zvaná homeopatie využívá ke své léčbě homeopatika, která můžete rozdělovat na jednosložková a vícesložková**. Vícesložková homeopatika** představují směsi jednosložkových homeopatik. Homeopatika jsou připravována z přírodních látek. Číslo, které následuje za názvem homeopatika, uvádí jeho tzv. potenci. Můžeme tvrdit, že čím je číslo za názvem homeopatika vyšší, tím déle tato homeopatika působí. Homeopatika jsou také opatřena písmeny, kdy D, C, CH, LM značí způsob ředění, který byl použitý pro přípravu homeopatik. Homeopatika můžete užívat buď ve formě cukrových kuliček, nebo ve formě granulí, lihových kapek, tablet, gelů, čípků nebo mastí. Forma léků bývá volena podle léčebné potřeby. Co se týká klasické homeopatie, tato zpravidla upřednostňuje podávání jednosložkových homeopatik, kdežto klinická homeopatie pracuje i s vícesložkovými homeopatiky.

Co je cílem homeopatické léčby

Pokud se rozhodnete navštívit homeopata s jakýmkoliv problémem, např. s tím, že vás neustále bolí v krku, asi budete chvilku překvapeni celkovým průběhem vyšetření. Homeopat se vám sice podívá do krku a změří teplotu, ale následně už se průběh vyšetření rozchází od klasické medicíny. Homeopata bude zajímat, kdy přesně bolest začala, zda ráno, v poledne nebo večer, zda jste bolest začali pociťovat pouze na jedné straně, budou ho zajímat vaše subjektivní pocity, které jsou spojené nejen s bolestí v krku. Bude zjišťovat i informace související s vaší psychikou, např. zda jste společenský či nikoliv, zda trpíte strachem, obavami, úzkostmi a mnoho dalších otázek. Ze všeho, co mu sdělíte, se bude snažit získat co nejvíce podrobností, které si bude zaznamenávat. Budou ho zajímat i jiné vaše nemoci, které jste prodělali za svůj dosavadní život a průběh těchto nemocí. Rozhovor s terapeutem může trvat i hodinu a on se bude snažit získat co nejúplnější obraz vaší osobnosti jako celku.

Homeopatie akceptuje i skupinu lidí, kterým se říká hypochondři. V případě, že si pacient začne stěžovat na různé potíže převážně lehkého charakteru a celkově má pocit, že je nemocný, je toto pro homeopata signálem nedostatečné harmonie, která může být pomocí homeopatik znovu obnovena. Je potřeba, aby byl pacient při léčbě aktivní. Když bude dodržovat vhodnou stravu, může léčbu pomocí homeopatik urychlit a zefektivnit. Pokud vás trápí jakýkoliv problém, navštivte homeopata vždy, ať už jste jakéhokoliv věku.

Life coaching

Stres představuje pro většinu lidí příležitost získat a zažít nové zkušenosti. Pokud se rozhodnete využít dynamiku stresové situace, můžete tak obohatit nejen sebe, ale i svět. Stresovou situaci můžete využít k prohloubenému uvědomění a cítění sebe sama a z toho může čerpat velmi potřebnou a důležitou vnitřní sílu. K potřebné síle je však nutný trénink. Trénujte hranice svých možností, ale také změny možností a jejich překračování. V Life coachingu nebo-li tréninku se probírá emoční reaktivita, vnitřní a vnější konflikty osobnosti, sebevědomí jako učení se vnímání a přijetí svého já, tvorba záměru a dosahování vizí, práce s energií vůle, smyslů, citů a emocí, účinné a účelné jednání ve směru smysluplných cílů, tvorba a rozvíjení naplňujících vztahů a mnoho dalšího.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10429 (magazin-zdravi.cz#10212)


Přidat komentář