Celostní medicína - Praha a okolí

Celostní medicína může být pro řadu z nás jednou velkou neznámou. Co si pod ní vůbec představit? Podstatou celostní medicíny je širší pohled i následné řešení příslušného zdravotního problému. Běžné léky jsou sice řešením, ne však jediným.

Celostní medicína se řadí k alternativním způsobům léčby. Možná jsme si příliš zvykli nahlížet na problémy, a to nejen zdravotní, situace úzkým, ohraničeným pohledem. Z jedné strany je to tak trochu pochopitelné. Na vině je totiž doba, která na nás klade čím dál větší nároky, jak v práci, tak i v soukromém životě. Pak je celkem pochopitelné, že jsme rádi, že vše, co je nutné a třeba, stihneme včas. Den má tolik hodin, kolik má a nafukovací není. Ostatně, i kdyby to bylo možné, tak je jen otázkou času, kdy bychom chodili spát naprosto vyčerpáni. A jistě se Vám i mohlo stát, či se opakovaně stává, že když jste přetíženi a doslova padáte únavou, tak přesto máte kolikráte problém s usínáním.

Vraťme se však k „onomu“ pohledu. Pro naše zdraví fyzické i psychické je důležité, abychom vnímali vše okolo sebe v širších souvislostech, tzv. se zbavili klapek na očích. Takové klapky se například používají u koní, aby je nerušilo/nerozrušilo okolí a okolní vlivy. Nebudeme se však nyní věnovat koňům, a to, zda jsou pro ně klapky výhodné, či nikoliv. A ani se k nim nechceme nijak přirovnávat. Důležité je však to, že my, ač do jisté míry dobrovolně, si sami nasazujeme ony klapky, i když jsou neviditelné.

Širšími souvislostmi se zabývá právě celostní medicína. Ta, respektive odborníci, kteří se specializují na celostní medicínu, nám nejen pomohou s těžkostmi, které nás trápí a sužují. Díky nim se také naučíme „zastavit, nadýchnout a rozhlédnout kolem sebe s otevřenýma očima“.

Vše souvisí se vším

Malé děti se pídí po jednotlivých věcech, a to otázkou „proč“. Pro nás je celá řada věcí buď standardem, nebo se danými věcmi nijak do hloubky nezabýváme, ať už z důvodu nedostatku času, zájmu, znalostí apod. Děti jsou však takovými malými detektivy a zajímají se o ony detaily a souvislosti.

Celostní medicínu je pak možné také přirovnat k takové detektivní práci.

Vše, co se děje kolem nás a s námi, má určité souvislosti, příčiny, ale i následky. Často se také používá, například při týmových hrách a soutěžích, že ten nejslabší člen je neméně důležitý a naopak ovlivňuje to, zda tým uspěje a zvítězí. Říká se, že jsme silní tak, jako je silný ten nejslabší článek v nás. A z toho vychází i celostní medicína. Ta si všímá nejen veškerých možných souvislostí, ale vyhledává právě onen nejslabší článek, díky kterému se může naše zdraví nejen totálně zbořit, ale i znovu nastartovat.

Z výše uvedeného i vyplývá, že celostní medicínou se zabývají skuteční odborníci. Samozřejmě, že my sami se můžeme zahloubat a přemýšlet, co stojí například za naší dlouhodobou nebo opakující se bolestí hlavy. Těžko však říci, zda jako laici skutečně najdeme příčinu. Odborníci, kteří se však zabývají celostní medicínou nějaký ten rok, se mohou pochlubit nemalými zkušenostmi a znalostmi.

Detoxikace

Díky způsobu a stylu, jakým žijeme, se celá řada z nás nemůže divit, že nás sužuje například únava, špatné usínání, nekvalitní spánek, vnitřní napětí, bolest hlavy aj. Když nemůžete kvalitně spát po několik dnů, nebo Vás trápí bolest hlavy, co uděláte? Sáhnete automaticky po pilulce, nebo řešíte problém jinou cestou?

Za celou řadou těžkostí může právě náš styl života, do kterého patří i jídelníček. Sečtou-li se jednotlivé faktory, pak naše tělo využíváme jako stroj. Ovšem i stroj, aby správně a dlouho fungoval, je zapotřebí pravidelně seřizovat, mazat a ošetřovat. Ne jinak je to s naší tělesnou a v návaznosti i psychickou stránkou. Nebudeme-li se o naše tělo starat, pak je otázkou času, kdy v nás nahromaděnéškodliviny a toxiny vyjdou na povrch a způsobí neplechu. Ono pobolívání hlavy, či jiná těžkost, může být signalizačním prvkem, že je něco v nepořádku, nebo prvkem, že je naše tělo již zahlceno škodlivinami.

Terapie osobního charakteru

Terapie osobního charekteru je léčení skrze Vyšší Já. Tato metoda pomáhá vyhledávat a čistit příčiny všech problémů. Pomáhá lidem uvědomit si podstatu svého problému i skutečných lidských hodnot. Metoda se soustřeďuje na disharmonické programy, sebedestrukční programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Může pomoci vybavit si co z minulosti brání naší duši prožít radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích.

Metoda léčení skrze Vyšší Já odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování se reality což znamená, že je člověku vymazána negativní informace a tudíž může začít život s čistou myslí.Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc na fyzickém těle jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Jde tak o velice účinnou terapii vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot.

Metoda umožňuje léčit vztahové, psychické, zdravotní problémy a umožňuje posílení organismu člověka. Odhaluje příčiny problémů a čistí je. Častou příčinou problémů ve vztazích s nejbližšími bývá karmická zátěž z minulých životů klienta nebo ze života současného. Po vyčištění zátěže už není klient negativně ovlivňován. Předpokládá se, že klient nebude pouze pasivní, ale převezme odpovědnost za řešení svých problémů. V rámci terapie pracujeme také na postupném opuštění negativních názorů, zejména ve vztazích s druhými lidmi.

Výklad karet

S věštěním z karet mám bohaté zkušenosti, mimo jiné i z profesionálních věštíren jako je Věštírna Květy Fialové, nebo Věštírna TV. Samotný výklad karet provedu na adrese Průběžná 921/3 - u metra Strašnická, popřípadě dle dohody na smluveném místě. Po předchozí domluvě je možné provést výklad karet i telefonicky nebo přes Skype.

Masáže

  • Breussova masáž
  • Čínská léčebná masáž
  • Tuina - Masáž hlavy a obličeje nebo celého těla
  • Tuina - Masáž horních končetin a ramene
  • Tuina - Masáž břicha
  • Tuina - Masáž zad, beder, pánve

Baňkování

Masáž při které, se používají předem nahřáté "baňky"  většinou skleněné, které při chladnutí vyvíjejí podtlak na kůži a podkoží. Působí nepřímo přes jednotlivé reflexní zóny na příslušné orgány

Tělové svíce

Je to dutá trubička ručně vyráběná z lněného plátna napuštěná včelím voskem, kurkumou a možno dle indikace vonnými oleji. Po zapálení se svíce naplní kouřem a vytvoří se podtlak - komínový efekt. Působením tepla se rozpouští v těle nahromaděné nečistoty které díky podtlaku se vytáhnou přes kůži ven a zůstanou na stěně svíčky.

Moxování

Neboli požehování: je to stimulace akupunkturních bodů teplem - nahřívanými moxovacími tyčinkami vyrobenými z pelyňkového vlákna

Psychiatrické poradenství

Terapeut se věnuje nejen výzkumu v oblasti řízené i kontrolované detoxikace, včetně vývoje nových preparátů, ale také svým klientům. Klienti vyhledávají jeho odborné pomoci v psychiatrické poradně. Aby mohl psychiatr porozumět a pomoci svým klientům, je zapotřebí vzájemné otevřenosti a důvěry. Stěží může psychiatr pomoci druhému, když dotyčný nebude spolupracovat, nebude lékaři důvěřovat. Z toho důvodu musí být lékař nejen odborníkem a profesionálem svého oboru. Důležitý je pro tento obor maximální individuální přístup ke klientovi.

Lidské zdraví a psychika

Za tím, že nás například pobolívá hlava, záda, či se cítíme smutní, uvnitř prázdní aj., nemusí být prvoplánová příčina, jako například nevyspání, špatná manipulace s těžšími břemeny, singl stav apod. Je to jako domeček z karet, kdy je třeba opatrně manipulovat s každou kartou, ať už tou, která je v základech domečku, nebo s tou, která je na jeho samém vrcholu.

Onen domeček z karet, je možné přirovnat i k nemocem a trápením, které nás sužují. Vrchní kartou domečku je také vrchol naší „bolesti“ a nemoci. Celostní medicína se pak dostává k dané bolesti, nemoci, přes spodní karty domečku. Celostní medicína se ani tak nesoustřeďuje na důsledek, tj. konkrétní nemoc, ale na příčiny, které k nemoci vedly. Takže, až Vás „navštíví“ některá z nemocí, můžete kromě klasické léčby, navštívit i odborníka celostní medicíny. Rozhodně tím nic nezkazíte, spíše naopak.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10423 (magazin-zdravi.cz#10202)


Diskuze a zkušenosti

Alzheimer | 13.03.2013 11:43
Re: Celostní medicína - Praha 3 a okolí Dobry den. Moje maminka ma Alzheimera. Bere 1x denne lék Yasnal. Byla by mozna nejaka další cesta přístupu k teto nemoci? Děkuji Stejskalova 777350072


Přidat komentář