Biorezonance - Liberec

Pokud jste dlouhodobě ve špatné kondici nebo vás sužují zdravotní obtíže, které vám klasická medicína nebyla schopná vyléčit, přečtěte si následující článek o využití biorezonance, která vám může vaše problémy konečně vyřešit.

Biorezonance – Liberec

Kdy byste se měli začít zajímat o biorezonanci?

Někdy se cítíte** unavení, slabí** a nevzpomínáte si, kdy jste se smáli a měli dobrou náladu. Někteří trpíte opakovanými záněty a lékaři už nevědí, jak je léčit, protože opakované užívání antibiotik vás učinilo odolnými vůči nim. Chybí vám energie potřebná k tomu, abyste zvládali práci, rodinu a ještě relaxovali sportovně. Můžete mít také alergii, trpět špatným dýcháním, nebo u vás bylo diagnostikováno vyšší riziko k onkologickému onemocnění z důvodu výskytu této nemoci v rodině. Všechny tyto problémy lze řešit pomocí speciálního přístroje v procesu, kterému se říká biorezonance.

Biorezonance se provádí, aby se efektivně snížily nefyziologické stavy organismu. Procedura je ze zdravotního hlediska bezpečná, bezbolestná, (což je jistě příjemná informace) a nevyskytují se nežádoucí účinky. Biorezonance se aplikuje způsobem, aby byla učiněna žádoucí náprava tak, aby se živý organismus maximálně přiblížil fyziologickému stavu.Představuje novou metodu diagnostiky a terapie, protože řeší prvotní problémy, to znamená příčiny nepříznivého zdravotního stavu. Na rozdíl od klasického postupu medicíny, kdy se řeší až následky. Vyšetření se provádí pomocí přístroje AURUM 3X.

Co umožňuje přístroj AURUM 3X?

Přístroj umožňuje:

  • Definuje, které chorobné procesy jsou ve sledovaném organismu aktuální.
  • Mapuje genetickou dispozici k chorobám, včetně onkologických.
  • Dokáže určit zdravotní problémy ještě před jejich vznikem, kdy pacient zatím neshledává subjektivní potíže, nicméně na úrovni buněk již došlo k chorobným procesům, jejichž důsledkem je vypuknutí choroby. Systém přístrojem je tedy založen na preventivním způsobu diagnostiky.
  • Přístroj odhalí mikrobní ložiska v orgánech nebo v částech orgánů, informuje o nežádoucí aktivitě bakterií, plísní, parazitů, virů a toxinů.
  • Působení bakterií, parazitů, virů a plísní v krvi je zjištěno bez nutnosti odběru krve.
  • Diagnózu předpokládá z desetitisíc možností v souladu s aktuální klasifikací MKB 10.
  • Přístroj umožňuje zvolit optimální metodu léčby, navrhnout nejvhodnější přípravek a ověřit předpokládanou efektivnost daného přípravku a jeho dávkování

Jak probíhá vyšetření?

Začátkem vyšetření je vyplnění dotazníku o zdravotních obtížích pacienta. Dále se zaznamenají údaje o věku a pohlaví pacienta a dále se přejde ke komplexnímu vyšetření a zahájí se snímání pacienta přístrojem AURUM 3x. Toto snímání zabere zhruba půl hodiny a probíhá následovně. Vyšetřovaný pacient je tedy připojen senzory k počítači. Senzory jsou sluchátka, která mají vestavěné magneto-induktory a ruční válcovou senzorickou elektrodu. Pacient nemusí odkládat své oblečení, ale nesmí mít na těle žádné kovy a mobilní telefon a ostatní případné přístroje je potřeba vypnout. V průběhu fáze snímání přístroj ověřuje energetický stav těla a jednotlivých orgánů, díky speciální technologii. Tato technologie se nazývá nábojová injektáž a provádí se v konkrétních akupunkturních bodech. Jednotlivé orgány a pak celé tělo se zobrazují zvlášť a to ve znacích od jedničky po šestku. Toxické napadení organismu se tedy zjistí ze získaného grafického vyobrazení stavu tkání snímaného orgánu.

Kdy je vhodné podstoupit biorezonanci?

Biorezonance je doporučována, pokud trpíte zdravotními problémy, které již byly léčeny, avšak neúspěšně a tyto problémy dále přetrvávají. Mohou to být i problémy, které nebyly lékařsky prokázány, jelikož byly veškeré výsledky z provedených vyšetření v normě, avšak pacient nadále pociťuje přetrvávající subjektivní potíže, bolesti, chronickou únavu či ho sužují migrény.

Biorezonance pomáhá při poruchách imunity a při některých autoimunitních onemocnění. Dále léčí chronická gynekologická i urologická onemocnění, např. neplodnost, testuje výskyt chlamydií, plísní, léčí záněty močového měchýře, potíže s prostatou atd. Využívá se při střevních zánětech, alergií, u poruch činnosti vnitřních orgánů, jako jsou záněty žlučníku, žaludku, jater. S těmito záněty také souvisí výskyt akné a astma. Diagnostikuje se také překyselení a zaplísnění organismu, trvalý pocit únavy, nevyrovnané emoce, poruchy pozornosti (při učení), zmatečnost.

Výsledkem procesu biorezonance a učiněné diagnostiky je doporučení vhodných léčebných postupů k dosažení kladné změny vašeho životního stylu, aby bylo dosaženo trvalé zlepšení vašeho zdravotního stavu. Taktéž se otestuje vhodnost použití léků a jejich dávkování, různých léčivých doplňků přímo na dané části těla pacienta.

Jak probíhá diagnostika a léčba přístrojem AURUM 3X

Diagnostický přístroj AURUM 3X je založen na využití poznatků medicíny „torzní“, která při zkoumání zdravotního stavu pacienta bere v potaz (na rozdíl od klasické medicíny) existencí torzních polí částic kombinovaných aplikací biorezonance a využití systému nelineární analýzy „non linear analysis – NSL“. Díky tomuto uspořádání lze zkoumat tělesný stav prostřednictvím změn elektromagnetických charakteristik tělesných tkání a také změn spinového pole.

Výhodou je, že metoda je neinvazivního charakteru. Snímání se provádí pomocí senzorů, které jsou ve tvaru sluchátek. Senzory snímají konkrétní magnetická pole v oblasti mozku, které odrážejí stavy a změny jednotlivých orgánů i buněk. Při biorezonanci se využívá principu, že každý živý organismus i proces, který v organismu probíhá, ať už zdravý či chorobný, je charakterizován určitými změnami elektromagnetických, gravitačních a torzních vln – tzv. EMS spektrum, které jsou měřitelné. Stejné procesy probíhající u různých lidí mají vždy stejný průběh EMS. U pacienta se tedy změří průběh EMS a vyhodnotí se okamžitá odchylka od fyziologického stavu organismu či jeho části.

Omezení při vyšetření

Výhodou přístroje je, že má ve vlastní databázi paměť EMS běžných procesů.** AURUM 3X** srovnává naměřené hodnoty EMS pacienta s hodnotami EMS ze své databáze, přičemž přihlíží k pohlaví a věku. Vyšetření přístrojem je zcela bezbolestné, nemusíte se ničeho obávat. Není nepříjemné, ale naopak pohodlné a nesouvisí s ním žádné vedlejší účinky. Vyšetření mohou absolvovat děti i starší osoby, avšak je zde omezení u osob s kardiostimulátorem, u osob, které měly nedávné době voperovány kovové implantáty a u osob těhotných a trpících epileptickými záchvaty. Těmto pacientům se vyšetření nedoporučuje podstoupit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10391 (magazin-zdravi.cz#10151)


Přidat komentář