Analytická psychologie - Praha 8 a okolí

Lidské zdraví zahrnuje nejenom zdraví fyzické, ale také psychické. Obě složky se vzájemně ovlivňují a my musíme dbát na to, aby bylo vše v rovnováze. Když už si se svými problémy nevíme rady, je na místě vyhledat odborníka, který nám pomůže.

Lidské osudy jsou někdy velmi složité a smutné. V životě nás mohou potkat problémy, na jejichž vyřešení sami nestačíme a v takovém případě, je vždy lepší navštívit profesionálního terapeuta, který nám pomůže najít cestu z nesnadných situací. Ať už máme problémy ve vztazích, v práci, nebo cítíme, že náš život ztrácí smysl, není dobré utápět se ve starostech, ale snažit se k nim postavit čelem a vyřešit je. Psychoterapeut nám vždy může nabídnout pomocnou ruku a ukázat správný směr.

Analytická psychologie - Praha 8 a okolí

Hledáte-li zkušeného psychoterapeuta, obraťte se na Josefa Herčíka z Prahy. Pan Herčík je psychoterapeut, analytický psycholog a člen České společnosti pro analytickou psychologii. Obrátit se na něj můžete v případě, že řešíte následující problémy:

  • Problémy manželské a osobní
  • Problémy s výchovou dětí
  • Úzkost, nespavost
  • Nejistotu v životních plánech
  • Problém v hledání identity a pocity prázdnosti
  • Trvalou únava a poruchy soustředění
  • Pracovní stres a syndrom vyhoření
  • Halucinace a nutkavé představy

www.omfalos.cz

Potřebujete-li pomoci ve složité životní situaci, obraťte se na odborníka v oboru psychoterapie. Kontaktujte pana Josefa Herčíka na adrese: S. K. Neumanna 1948/30 180 00 Praha 8. Více informací získáte na telefonním čísle: +420 603 791 271 nebo e-mailové adrese: omfalos@omfalos.cz. Navštívit můžete také internetové stránky této psychoterapeutické poradny, a to na: http://www.omfalos.cz.

Analytická psychologie

Zakladatel tohoto** psychologického** směru je Carl Gustav Jung. Jung se narodil ve Švýcarsku, vystudoval medicínu a začal se zaměřovat na psychologii. Seznámil se s Freudem a modifikoval jeho teorii, až nakonec vytvořil svou vlastní školu analytické psychologie. I u nás pracuje řada odborníků specializujících se na tuto oblast. Zkušení psychologové vám mohou pomoci např. v případě, že máte příznaky syndromu vyhoření.

Syndrom vyhoření (burn-out syndrom)

Syndrom vyhoření existoval, i když pro něj ještě nebyl vytvořen odborný pojem. Název tohoto syndromu pochází z roku 1974 a vymyslel jej americký psycholog J. Freudenberger. Původně byl tento syndrom používán v souvislosti s narkomany v chronickém stádiu, poté se toto označení začíná používat pro pracující osoby, které pociťují zoufalost, bezmocnost a latergii. Syndrom vyhoření se nejčastěji objevuje v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, dobrovolníci, asistenti) a v profesích, kde je velmi častý mezilidský kontakt (lékaři, zdravotní sestry, učitelé).

Jak se pozná syndrom vyhoření

Mezi základní projevy tohoto syndromu patří**: tělesné vyčerpání, emocionální vyčerpání, únava, popudlivost, nedůvěřivost, deprese, negativní postoj k vlastní práci a klientům**. Psychické problémy se také budou promítat do somatických (potíže se spánkem, jídlem, vysoký krevní tlak). Syndrom vyhoření je také označován jako „fenomén prvních let v zaměstnání“. Na začátku profesní kariéry jsme plní očekávání a máme na sebe vysoké nároky, postupně se může objevit zklamání, frustrace, bezmoc a rezignace.

Co podporuje vznik syndromu vyhoření

Ztráta ideálů může přispět ke vzniku syndromu vyhoření. Počáteční nadšení z nového zaměstnání mohou brzy vystřídat problémy a ztráta ideálů. Vždy záleží na tom, jak se osoba s tímto dokáže vyrovnat a jakou má oporu v rodině, kamarádech a pracovním týmu. Syndrom vyhoření se také může objevit u workoholiků. Neustálá potřeba pracovat z nás začne postupně vysávat veškerou energii. Syndrom vyhoření může také vzniknout kvůli naší neschopnosti rozvrhnout si čas. Některé nabídky je nutné odmítnout a naučit se tak říkat ne. K syndromu vyhoření mohou dále přispět příliš velké osobní nároky, stálý tlak náročných úkolů po dlouhou dobu nebo snaha dosáhnout příliš mnoha cílů.

Jak se syndrom vyhoření vyvíjí

Proces, během kterého dochází k vzniku a vývoji** syndromu vyhoření** může trvat několik měsíců nebo let. Každá fáze může být odlišná svou dobou trvání. Na počátku nastoupení do nového zaměstnání je nadšení a také nereálná očekávání. Poté přichází stádium stagnace. V tomto stádiu začíná jedinec slevovat ze svých očekávání, začíná vnímat svou práci více reálně a zaměřuje se na svůj volný čas. Dalším stádiem je frustrace, jedinec začíná pochybovat o smyslu své práce, začínají se objevovat psychické a fyzické potíže a také problémy ve vztazích. Následuje stádium apatie, kdy je jedinec stále frustrován a není schopen změnit svou situaci. Poslední je stádium intervence, kdy dochází k přerušení procesu, životní změně, přehodnocení situace a realistickému náhledu.

Jak bojovat se syndromem vyhoření

Když chceme bojovat se syndromem vyhoření, je nejdůležitější** si uvědomit, že máme problém**. Další důležitou věcí je také to, že se chceme léčit. Někdy je velmi těžké přiznat sám sobě, že situaci nezvládáme a tak reálný pohled na problém a motivace k jeho vyřešení je prvním úspěšným krokem.

Jak si můžeme pomoci sami

Stres je jedním ze základních mechanismů, který spouští syndrom vyhoření. Proto je důležité snažit se zbavit stresu z našeho života. K zdravému životnímu stylu patří také dostatek odpočinku, relaxace a pohybu. Musíme se naučit rozvrhnout náš čas mezi práci a ostatní činnosti. Když bojujeme se syndromem vyhoření, sehrává zde také nezastupitelnou roli sociální opora v našem okolí. Lidé, kteří žijí v dobrých vztazích s ostatními, jsou méně náchylní k propuknutí tohoto syndromu. Bojovat se syndromem vyhoření můžeme také následovně: naučte se říkat ne, snižte příliš velké nároky na sebe, předcházejte komunikačním problémům, vyjadřujte otevřeně své pocity, doplňujte energii, zajímejte se o své zdraví, stanovte si priority, plánujte si svůj čas, hledejte** emocionální oporu**, vyvarujte se negativnímu myšlení, dělejte si přestávky. V případě, že si nedokážeme pomoci sami, je vždy lepší vyhledat odbornou pomoc.

Jak zvládat stres

V dnešní době na nás stres číhá za každým rohem. K udržení zdraví psychického i fyzického je velmi důležité naučit se jej zvládat. Níže je uvedeno několik postupů, které do svého života může zařadit každý z nás. Vždy bychom si měli uvědomit, co je pro nás důležité a stanovit si pořadí důležitosti. Dále je nutné vyhnout se situacím, které v nás vyvolávají stres, např. přeplněný obchod, blížící se zkoušky. Tento bod souvisí s organizací našeho času. Velmi důležité je naučit se vypnout. Najít si volný čas a věnovat se svým zálibám a koníčkům. Jestli něco skutečně platí na stres, tak je to pohyb. Sport nás zbaví stresu a celkově posílí náš organismus. Také je nutné dbát na mezilidské vztahy a navazovat nová přátelství. Přátelé nám dodávají podporu a porozumění. Součástí zvládnutí stresu je také zdravá výživa, kde platí obecné zásady jako vyvážený příjem a výdej energie, pestrá strava a dostatečný pitný režim. Našemu tělu také prospěje zbavení se návyků, jako jsou cigarety a alkohol. Součástí našeho života musejí být také chvíle relaxování, kdy se dostaví pocity pohody a odpočinku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10412 (magazin-zdravi.cz#10182)


Přidat komentář