Alternativní léčba nemocí a závislostí na dálku

Závislost je jednou z řady jevů, které často nedokážeme ovládat. Je spousta druhů závislostí a ještě více typů léčby. Jak se odstraňují závislosti a jiné nemoci alternativním postupem?

Alternativní medicína

Existuje spousta postupů alternativní medicíny, které dokáží pomoci i tam, kde klasická medicína nestačí. Pro mnohé lidi jsou ale tyto postupy nevěrohodné, protože se nejedná o vědecky podpořené aktivity. Pojďme si ale srovnat jednotlivé oblasti.

Pokud máte klasickou medicínu, kdy se na danou nemoc aplikuje příslušná metoda léčby nebo se dávkují dané léky, tak se jedná o jednu z variant možností léčby, která se osvědčila v minulosti u jiných pacientů. V případě alternativních metod je ale také rovněž vyzkoušené, že dané postupy pomohly i jiným lidem. Pokud se aplikovaný postup klasické medicíny neosvědčí, tak se zkouší jiné cesty. I to ale lze provést u alternativní medicíny. Jsou tedy nedůvěřivosti pramenící z toho, že se jedná a alternativní postup? Tyto metody více pracují se souzněním těla a mnohdy nejsou tak agresivní jako léčebné prostředky. Pokud bychom měli nějak podpořit účinky léčby, tak si vezměte, že mnohdy různé nemoci, třeba i rakovina, mohou být způsobené psychosomatickými původy. Pokud člověk není naladěn na správnou harmonii, pak jeho tělo není schopné se léčit, protože když nejste v optimálním stavu, tak tělo není schopné se soustředit na bránění se vůči negacím bránit. Alternativní léčba pak dokáže organismus dostat do takové polohy, kdy je schopen přijímat léčebné procesy a změny, které ho optimalizují.

Alternativní léčba nemocí a závislostí na dálku

Tím tak lze léčit různé typy nemocí, jako je epilepsie, kožní problémy, lze pomoci při AIDS nebo HIV a podobně. Léčbu lze aplikovat i na zvířata a také bez vědomí nemocného. To je příhodné zejména v případech závislostí, kdy třeba závislý na alkoholu nebo drogách nebude chtít vyhledat pomoc a tím pádem ho nedostanete k léčiteli. Pan Gellner má vzdělání i v oboru zdravotnictví, tudíž jeho poznatky jsou opřeny i o znalost zdravotních oblastí. Jeho způsob léčení lze charakterizovat tak, že dokáže organismus pacienta nastavit na léčebný proces, kdy se harmonizuje vnitřní prostředí. Dále pan Gellner nabízí i služby ohledně vyčištění domů a bytů od negativních vlivů a také vytvoří nákres negativních zón ve vašem obydlí. Jeho postupy jsou prověřené více jak 20-ti letou zkušeností a stále se zdokonalují. Za tuto dobu má pan Gellner spousty spokojených pacientů a je schopen léčit na dálku jak na území v naší republice, tak má přesah i do zahraničí (např. pokud chcete léčit nemocného sourozence, který žije v jiné zemi).

Alternativní léčení nemocí

V oblasti alternativních postupů léčení se využívá spousty metod, které se aplikují. Jak ale poznat, že na daný problém a léčenou osobu patří právě daná aplikace? Postup je obdobný jako u klasické medicíny. Jednak se analyzuje zdravotní stav pacienta a možnost dostupné léčby. Většinou v případě alternativních metod nejde o agresivní postupy, kdy se třeba za pomocí medikamentů vytvoří i vedlejší účinky. Jak jsme již zmínili, tak alternativní léčba se snaží optimalizovat vnitřní prostředí. To znamená, že se sleduje stav pacienta poté, co se mu aplikuje daná léčba. Pokud na něco tělo zareaguje pozitivně, tak se pokračuje dál, když není odezva, přistoupí se k něčemu dalšímu. Významnou roli zde hraje psychické rozpoložení a to hned v několika rovinách.

V oblasti psychiky záleží na tom, jak je daná osoba schopna přijímat léčbu. Pokud je v negativním přístupu, tak samozřejmě odbourává pozitivní účinky, protože kde není vůle, není léčba. Když je ale někdo schopen přijímat léčbu, tak se mu zlepší energie v těle a více přijímá pozitiva. Pokud bychom to uvedli na příkladu pohlazení, tak když je vám příjemný dotek někoho, hned se vaše tělo oblaží příjemným pocitem. Pokud je vám ale cizí dotek nepříjemný, tak se ve vás něco stáhne a máte v sobě negace.

Alternativní léčení nemocí

Co je závislost?

Závislost může být v podstatě na čemkoli, ovšem, jsou situace, kdy dané stavy mohou být pro člověka nebezpečné. Pokud si nedokážete odepřít čokoládu, tak je to spíše nutkavé ujídání něčeho příjemného, kdy vám daná potravina může sice dát základy obezitě, cukrovce a podobně, ale není to vyloženě patologický jev. Závislost třeba na alkoholu už ale má jiný potenciál. Člověk má nutkání řešit třeba problémy pomocí pití dané lihoviny, protože mu navozuje příjemné pocity, odbourává napětí a může se uvolňovat i serotonin, kdy máte pocit úlevy. Jakmile ale odezní účinek alkoholu, tak se lidé dostávají třeba do depresivních situací a znovu sáhnou po alkoholu, aby daný stav utlumili. Spousta lidí také přiznává, že jim alkohol třeba nechutná, ale pijí právě kvůli tomu stavu.

Když je někdo alkoholik nebo bere drogy, tak se to pak negativně odráží i v jeho životě. Nedbá na práci, soukromé vztahy, může mít agresivní sklony a jeho snížená schopnost orientace v prostoru pak může mít i fatální důsledky ohledně zdraví. Stejně tak má negativní vliv i hraní na automatech, kdy mají lidé potřebu dokázat konečně porazit ten stroj, protože už už byli blízko výhře. Dále se závislost může týkat i některých léků, proto jsou některé medikamenty uváděny pod názvem návykové.

Závislost je nutné léčit, aby se nevytvářely konfliktní situace v životě a aby byl člověk schopen fungovat i bez podpůrných prostředků.

Léčba závislostí

Léčba závislostí a nemocí na dálku

Abychom vám danou oblast přiblížili hmatatelněji, tak se odrazíme od příkladu, kdy se tvrdí, že jsou na sebe lidé napojeni. Třeba dvojčata. U nich se tvrdí, že sourozenci dokáží cítit, když se druhému něco stane, protože jsou na sebe navázáni. Nebo když třeba jezdíte za svými rodiči, kteří mají psa a ten je na vás zvyklý, tak v nezávislosti ne periodicitě nepravidelných návštěv dokáže v daný čas čekat před brankou, až přijedete na návštěvu, i když to nemůže vědět, protože nepozná, že přijedete, když nerozumí lidské řeči. V oblasti léčby na dálku se tak může jednat o různé meditace, kdy léčitel dokáže vysílat energii daným směrem, pokud má schopnosti léčit. Vezměte si věštce. Také nemusí o vás vědět tolik, ale poznají i na dálku, kdo jste a jaký je váš charakter. Také se na vás napojí a přitom mají stovky různých klientů. Na podobném principu funguje i léčení na dálku. Léčitel díky daným postupům dokáže vyslat dané energie a tím zlepšit zdravotní stav bez ohledu na to, zda máte jinou souvislou léčbu.

Pokud lidé mají problém se závislostí nebo nemocí, tak často musí hledat typ léčby, která jim vyhovuje. Nestandardní postupy v oblasti léčení v mnohých mohou vyvolávat skeptické pocity, ale když jste napojeni na určitou vlnu s léčitelem, tak účinky jeho působení jsou znatelné. Mnohdy ani osvědčené lékařské postupy nemusejí vždy zabírat, a také se musí hledat správná aplikace léčby, která dané osobě pomůže dostat se z problému. Pokud máte i vy problém, zkuste vyhledat novu cestu léčení, která pomůže i tam, kde osvědčené metody selhaly.

Léčba závislostí a nemocí na dálku

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10384 (magazin-zdravi.cz#10105)


Přidat komentář