Vláknina - druhy a účinky

Vláknina nepatří mezi živiny, ale tvoří významnou složku naší potravy.Vláknina prochází zažívacím traktem, aniž by došlo k jejímu rozložení nebo absorpci. Vláknina je pro člověka velice důležitá.

Co je vláknina

Vláknina je obsažena v některých rostlinách. Díky tomu, že nemůže být rozložena, tak prochází až do tlustého střeva. Vláknina obsahuje neškrobové polysacharidy (celulosu, hemicelulosu, rostlinné gumy, pektiny), oligosacharidy (inulin), lignin a další rostlinné složky (vosky). Vyzkoušejte mladý ječmen.

Zdroj vlákniny - kde najdeme vlákninu

Je obsažena v ovoci (broskve, jahody, ostružiny, maliny, rybíz, pomeranče), zelenině (kapustičky, zelí, artyčoky, cibule, česnek, kukuřice, hrách, fazolové lusky, brokolice), luštěninách (čočka, cizrna, fazole) a v celých zrnech obilovin s otrubami. Ve vodě rozpustnou vlákninu obsahuje mladý ječmen.

Druhy vlákniny - dělení

Vláknina je často rozdělována podle rozpustnosti na:

  • vlákninu rozpustnou
  • nerozpustnou

Oba tyto typy se nacházejí v různých vzájemných poměrech v potravinách obsahujících vlákninu.

Vláknina a účinky na zdraví

Nestrávená vláknina se dostává až do tlustého střeva, kde je částečně nebo úplně fermentována střevními bakteriemi. Během fermentace vznikají různé produkty, mastné kyseliny s krátkým řetězcem a plyny. Právě kombinace účinků fermentačního procesu a utvořených vedlejších produktů příznivě ovlivňuje zdraví.

Hlavní fyziologické účinky připisované vláknině -funkce střev

Vláknina zabraňuje vzniku zácpy, neboť zvyšuje objem stolice a zkracuje průchod potravy zažívacím traktem. Tyto účinky se zvyšují, jestliže zároveň s příjmem vlákniny se zvětšuje i příjem vody. Mastné kyseliny, které vznikají fermentací vlákniny v tlustém střevu, představují důležitý zdroj energie pro buňky kolonu (části tlustého střeva) a mohou zároveň inhibovat růst rakovinových buněk střevního traktu. Úpravou funkce střevního traktu snižuje vláknina i nebezpečí vzniku některých zdravotních potíží, např. hemoroidů.

Hladina glukosy v krvi - cukrovka

Rozpustná vláknina může zpomalovat trávení a absorpci sacharidů a tak snižovat vzestup hladiny glukosy v krvi, po požití potravy bohaté na sacharidy. Lidé trpící cukrovkou tak mohou lépe ovlivňovat hladinu glukosy v krvi. Velice oblíbený je především mladý ječmen obsahující ve vodě rozpustnou vlákninu.

Cholesterol v krvi

Výsledky epidemiologických studií potvrdily rovněž význam vlákniny při prevenci koronárních srdečních onemocnění, neboť příznivě ovlivňuje profil krevních lipidů. Tato skutečnost byla rovněž potvrzena klinickými testy. Viskozní vláknina - pektin, nebo ovesné a rýžové otruby, snižují hladinu celkového sérového cholesterolu i lipoproteinu s nízkou hustotou (LDL) v krvi. V současné době pokračují výzkumné práce za účelem potvrzení, zda potrava obsahující vysoký podíl směsi různých druhů vlákniny má rovněž ochranný vliv proti koronárním srdečním onemocnění.

Za hlavní výhodu stravy bohaté na vlákninu je považováno zlepšení hladiny glukosy v krvi a profilu krevních lipidů

je však nutné se zmínit i o dalších výhodách. Například vláknina zvyšuje objem přijímané potravy, aniž by zvyšovala její energetickou hodnotu, což může příznivě ovlivňovat pocit nasycenosti a pomáhá při regulaci tělesné hmotnosti.

Pro získání všech zmíněných výhod je důležité střídat zdroje vlákniny v potravě

Strava využívající ovoce, zeleninu, luštěniny a celozrnné obiloviny obsahuje nejen dostatek vlákniny a i mnoho dalších živin a složek nezbytných pro zajištění dobrého zdravotního stavu.

Zdroje: Evropská rada pro informace o potraviných EUFIC.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10319 (magazin-zdravi.cz#9811)


Přidat komentář