Více svalů nebo tuků?

Tělesný tuk je nejbohatším zdrojem energie a tělo energii přechovává právě ve formě tuku. V každém gramu tuku je až 9 kcal. Rozdíl v hmotnostech muže či ženy s beztvarou postavou a zarytého sportovce lze přisoudit rozdílu v hustotách svalů a tuku.

Rozdíl mezi mužem a ženou

Lidé často říkají, že hmotnost svalů je větší než hmotnost tuku, ano je to tak. Rozdíl v hmotnostech muže či ženy s beztvarou postavou a zarytého sportovce lze přisoudit rozdílu v hustotách (měrných objemech) svalů a tělesného tuku.

Tuky nebo svaly

Svalová tkáň totiž váží na jednotku objemu více než tuk. Hustota svalů se pohybuje od 1.1 g/cm3, zatímco hustota tělesného tuku je přibližně 0.9 g/cm3. Protože svaly váží na jednotku objemu více než tuk, měření obezity známé jako Body Mass Index (BMI) dává proto v některých případech chybné hodnoty.

Nepřesné BMI

BMI je pouze poměr mezi hmotností a výškou, což nebere v úvahu složení organismu. Je-li vaše BMI přes 25, máte nadváhu, je-li přes 30, nastává obezita. Měření BMI jsou omezena - není rozhodující složení těla, ale pouze výška a váha, což může vést k chybným hodnotám a pohledu na tloušťku.

Jednoduší je spálit svaly než tuk

Tělesný tuk je nejbohatším zdrojem energie a tělo energii přechovává právě ve formě tuku - v každém gramu tuku je až 9 kcal (uložené sacharidy poskytují pouze 4 cal/g, bílkoviny většinou jako zdroj energie využívány nejsou - slouží pro stavbu svalů a jiných tkání). Chcete-li se zbavit jen 0.5 kg tuku, musíte spálit navíc 3500 kcal - nejlepší je kombinace méně jíst a více sportovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10315 (magazin-zdravi.cz#7328)


Přidat komentář