Jablkový půst - detoxikace

Jablkový půst - urychlená detoxikace. Jablkový půst prospívá hubnutí a posiluje zdraví. Jablko - pomocník diety. Jablkový půst před dietou - jablková očista těla. Biogenní princip. Jablečná dieta pro těžkou obezitu i lehkou nadváhu.

Jablkový půst - urychlená detoxikace

Jeden z nejlepších způsobů jak popohnat celkovou detoxikaci vašeho těla a zahájit biogenní způsob života je držet pár dnů před startem jablkový půst. Nikdo, bez zkušeností s dlouhými hladovkami, by se ovšem neměl postit o pouhé vodě bez pozorného lékaře vzdělaného v metodách tradičního a přírodního léčitelství. Absolutně vyloučen je půst osob těhotných, osob trpících jaterními a ledvinovými chorobami a osob léčených z drogové závislosti.

Detoxikace mladý ječmen

Jablkový půst prospívá hubnutí a posiluje zdraví

Jablkový půst je ale něco jiného. Nejde o půst v pravém smyslu slova, jíte při něm v neomezeném množství - ale jíte - místo obvyklých pokrmů jen jablka. Stejně jako tradiční hladovka o pouhé vodě, i jablkový půst je výkonným nástrojem ke stimulaci detoxikačních procesů, a tím i k hubnutí. Mnozí odborníci věří, že je lepším pomocníkem pro zhubnutí než klasická hladovka - proč, tím se budeme zabývat na dalších stranách.

Jablko - pomocník diety

Jsou známy tři způsoby, jak lze jablečný půst zapojit do procesu hubnutí a znovuzískaní celkového zdraví.

Jablkový půst před dietou - jablková očista těla

První je několikadenní půst před zahájením biogenního stravování. Získáme tím jakýsi náskok na startu. Urychlí se likvidace odpadů, zlikviduje se přílišná touha po mlsání, kterou můžeme pociťovat coby důsledek chybných kombinací pokrmů v naší dosavadní stravě, potlačí nepřirozené sklony naší chuti k jídlu, časté u lidí s chronicky předrážděnou trávicí soustavou.

Jablkový půst v průběhu diety - biogenní princip

Druhým způsobem je jeden den jablečného půstu týdně po celý čas, kdy žijeme podle biogenních principů. Tím výrazně pomůžeme organismu k velmi rychlému odbourání jakýchkoli škodlivých chemických látek v těle. Den týdně na jablkách je zároveň skvělým cvičením naší pevné vůle a disciplíny. Pomůže nám uniknout hluboce zakořeněným zvykům a zlozvykům, které nás činí nepozornými k sobě samým, ke způsobu jak se stravujeme a jak žijeme.

Jablkový půst při zradě

Třetím uplatněním jablečného půstu je snadná první pomoc, kdykoli z nějakého důvodu „uklouzneme” a zradíme biogenní principy. Každému se může stát, že udělá chybu při kombinování jídel, spořádá na oběd více než skutečné chce, nebo znečistí svůj organismus, když stráví večer v zakouřené místnosti. Jablečný půst rychle napraví následné trávicí poruchy, které by v opačném případě mohly vést k nadměrné chuti k jídlu. Díky jablkům - řešení zdánlivě tak prostému - se dostanete během jediného dne zpět na správnou cestu. Až se následující ráno probudíte, budete se cítit skvěle, to vám zaručuji.

Jablečná dieta pro těžkou obezitu i lehkou nadváhu

O jablečných půstech jsem poprvé hovořila s jistým známým britským lékařem, který je používal po celá léta k léčbě obezity. Předepisoval je jak při kritických obezitách, kdy měl pacient nadváhu 20 a více kilogramů, tak pro lidi toužící shodit jen kilogram či dva, aby si zlepšili celkové tělesné a duševní zdraví. Zkusila jsem se řídit jeho radami a byla jsem překvapená, jak byly účinné pro tělesnou detoxikaci, pomohly mi k celkové vyrovnanosti a usnadnily celkové hubnutí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10302 (magazin-zdravi.cz#5263)


Přidat komentář