Tradiční čínská medicína - Praha, Otrokovice

V posledních letech se stále více lidí navrací k často zapomenutým, přírodním alternativním způsobům léčby, které lidstvo používalo po staletí a moderní medicína je odsunula do pozadí. Jednou z takových alternativních metod je i čínská medicína.

Tradiční čínská medicína - Praha, Otrokovice

Cítíte se nemocní a nevíte, jak se zbavit problémů, které Vás trápí? Trpíte nespavostí, bolestí hlavy, apod.? V tom případě Vám rádi představujeme pana MUDr. Josefa Mačka, který se zabývá tradiční čínskou medicínou a to jak ve své ordinaci v Otrokovicích, tak i v Praze. MUDr. Josef Maček se tradiční čínskou medicínou zabývá již 20 let, v jejím rámci provádí fytoterapii, akupresuru a dietologii. Jeho cílem je nastolit rovnováhu v organismu a zajistit ve Vašem těle harmonii a tedy i zdraví. Jestliže byste rádi zkusili tradiční čínskou medicínu, můžete se s MUDr. Josefem Mačkem zkontaktovat na adrese: Objízdná 1628, 765 32 Otrokovice. Dále můžete využít telefonního čísla: +420 606 186 225 nebo emailovou adresu: josef.macek@avonet.cz. Více o tradiční čínské medicíně Vám napoví informace na internetových stránkách www.oberon-medicina.cz. Buďte si jisti, že po absolvování tradiční čínské medicíny se budete cítit podstatně lépe, uvolnění a plní elánu.

Mudr. Josef Maček

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína představuje nejstarší medicínský vědní obor, který slouží lidem k zachování zdraví, který má svou filozofii, fyziologii a patologii a který má navíc unikátní léčebné možnosti. Jedná se o nejrozšířenější diagnosticko-léčebný systém na světě. Kořeny tradiční čínské medicíny je možné nalézt v dílech, které jsou staré víc než 3000 let. Terapeut, který poskytuje tradiční čínskou medicínu, se může opřít o zkušenosti a znalosti mnoha generací lékařů, které jsou ověřené na nepřeberném množství pacientů.

Jaké jsou principy čínské medicíny?

Prvním principem je celostní přístup, který znamená uvědomování si propojenosti lidského organismu, jak jeho vnitřních, tak i vnějších vazeb a vzájemného ovlivňování jednotlivých orgánů. Dalším principem je propojenost člověka s přírodou, kdy člověk je chápán jako přirozená součást přírody, který podléhá jejím zákonitostem. Kauzální přístup hledá a léčí příčiny onemocnění a nejenom odstraňování jeho příznaků.

Jak probíhá vyšetření nemocného člověka čínskou medicínou?

Čínská medicína využívá k vyšetření nemocného člověka 5 smyslů, kterými lékař vyšetřuje nejenom část těla, která je nemocná, ale také to, jak fungují orgány, které jsou bez zjevných potíží. Používá se propracovaná pulsová diagnostika, při které lékař pohmatem pulsu na zápěstí určí, který orgán je nemocný a jaká je příčina onemocnění. Stejně tak dokonalá je i diagnostika jazyka, při které se podle barvy jazyka a jeho povlaku určí nemocné místo v organizmu. Mezi další pomocné metody se řadí vyšetření tváře, nehtů, očí a dalších.

Proč je léčba tak úspěšná?

Tradiční čínská medicína není úspěšná jen proto, že v ni pacienti tolik věří, ale zpravidla proto, že jsou trpěliví. Je totiž zcela přirozené, že co, co se v těle na dlouhá léta nakupí a často způsobuje chronické a časté akutní onemocnění, není možné odstranit za krátkou dobu. Každý organismus potřebuje dostatek času na to, aby se s nemocí vypořádal a nabyl původního zdraví jako před onemocněním.

Tradiční čínská medicína

Znaky tradiční čínské medicíny

Hlavním znakem tradiční čínské medicíny je její přístup k nemoci a ke člověku. Tato medicína nesleduje nemoc izolovaně, ale pohlíží ni na v souvislosti s celým organismem. A právě tento přístup je na medicíně dosti podstatný, protože jen tak se terapeut tradiční čínské medicíny dokáže dobrat ke kořeni problému. Terapeut tradiční čínské medicíny pomocí diagnostických postupů dokáže najít příčinu různých bolestí a ty účinně léčit.

Dalším znakem tradiční čínské medicíny je skutečnost, že se terapeut snaží svým postupem dovést organismus do stavu harmonie, přičemž při tom vychází z filozofických základů tradiční čínské medicíny, tedy u z učení Yin a Yang. Jedná se o dva aspekty každé věci v našem vesmíru. Ať už představují tělo, vztahy, přírodu, emoce**. Tyto dva aspekty** nedokážou jeden bez druhého fungovat a vůbec existovat. Náš organismus je tedy harmonický, neboť tyto dva aspekty jsou neustále v relativní rovnováze. Jestliže ale dojde k převážení yang, což představuje rychlost, dynamiku, uspěchanost, stres, apod., dojde tím k potlačení Yin a právě tato situace může zapříčinit bolesti hlavy, poruchy menstruačního cyklu, nespavost, impotenci a další poruchy.

Posledním důležitým znakem tradiční čínské medicíny je přírodnost čínské medicíny. Celková terapie této čínské medicíny je založena na absolutně přírodních produktech, převážně těch, které jsou rostlinného původu. Tato medicína nedodává do těla vůbec žádné uměle vytvořené látky, které často mívají vedlejší účinky na organismus člověka. Je nutné počítat s tím, že léčba tradiční čínskou medicínou je na delší dobu a často vyžaduje, aby člověka, který tuto léčbu podstupuje, změnil i svůj životní styl. To vše je odměněno vysokou účinností. Podle statistik bylo až 80% zbaveno svých problémů.

Poruchy spánku a tradiční čínská medicína

Léčebný systém, který byl vytvořen ve starověké Číně na základě empirických zkušeností, a který byl následně nazván tradiční čínská medicína, je v současné době předmětem moderních výzkumů a dynamicky se rozvíjejícím oborem. Od moderní medicíny se liší zpravidla způsobem diagnostiky, která je u tradiční čínské medicíny hodně podrobná a individuální. Vždy bere v úvahu i konstituci pacienta. Podle čínského lékaře může být příčin nespavostí celá řada. Na základě přesné diagnostiky a konstituce pacienta lékař svému pacientovi navrhne odpovídající léčbu, která vychází z teorií již výše zmíněných yin a yang. V léčbě využívá tradiční čínská medicína byliny, akupunkturu, masáže, dietetiku a zdravotní cvičení.

Pacient, který trpí nespavostí, často celkem bez problému usíná, ale v noci se opakovaně budí a ráno má pocit nekvalitního spánku, nebo se mu dokonce nedaří znovu usnout. Příčinou je nedostatečnost krve. Těchto příčin je však celá řada. Příčinou poruchy spánku jsou často naše emoce. Pokud je člověk ve stresu, volný tok energie qi se zauzlí, a dlouhodobá blokáda Qi vede ke vzniku vnitřního horka. Ducha shen emoce ruší v jeho posteli a navíc je mu horko. Typické je obtížné usínání, pacientovi se nedaři vypnout své myšlenky. Krátkodobě tento typ nespavosti určitě každý člověk již poznal, léčit by se však měl až v případě, pokud přetrvává dlouhodobě. Při takových obtížích se spánkem dobře a účinně zabírají bylinné přípravky i akupunktura. Další častou příčinou nespavosti je zanesení organismu tzv. hlenovou vlhkostí, jehož příčinou bývá nevhodná strava. Právě zahlenění organismu překáží volnému toku energie qi, blokády toku qi generují vnitřní horko, které ruší ducha shen spolu s hlenovou vlhkostí. Pacienti mají především potíže usnout, cítí tíhu v těle, tíhu na hrudi a jsou zahlenění a pokašlávají. K léčbě se využívají byliny na pročištění organismu a akupunkturu. Důležité je s pacientem pracovat i na stravě, aby se postupně snížilo jeho vnitřní zahlenění. Základním pravidlem je vyřadit ze stravy všechny smažená jídla, nadbytek mléčných výrobků a sladkostí, nutností je jíst pravidelně, a hlavním způsobem přípravy jídla má být buď vaření nebo pečení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10271 (magazin-zdravi.cz#10155)


Přidat komentář