RUŠ terapie Praha

Prožíváte právě osobní krizi, která Vás den ode dne více sužuje? Cítíte se osamoceni, jste pod stresem, trápí Vás bolesti hlavy? Ať už jsou to tyto či jiné problémy, je třeba začít je řešit. Pomoci Vám může RUŠ terapie.

Co je to RUŠ?

 • Je to zkratka pro Rychlou a Účinnou změnu Skutečnosti s G = garancí kvality.
 • Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného člověka.

Tato metoda je jedinečná tím, že řeší skutečné příčiny aktuálních problémů rychle, úplně a zároveň nenásilně. S její pomocí se zcela zbavíte řady svých potíží během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem. Pod vedením terapeuta se klient zaměřuje na vyhledání a odstranění negativních programů (přesvědčení, vzorců, bloků) v sobě, které mu způsobují nepříjemné pocity, stres a problémy. Jednoduše na to, co mu brání žít šťastný život.

Co se dá metodou RUŠ vyřešit?

 • Jakékoli psychické i fyzické obtíže.má

To, co máte – Vy osobně – za problém/y, můžete metodou RUŠ vyřešit. Když se zamyslíme, pak jsou to jen naše vlastní, osobní nepříjemné pocity, které nás negativně ovlivňují. A ty se dají odstranit úplně a navždy. Během terapie dojde k jejich uvědomění, pochopení, k poznání souvislostí a k odpuštění ostatním i sobě. Touto metodou lze také nasměrovat chod věcí tak, aby došlo k nápravě, ke spravedlnosti (soudy...). S pomocí terapeuta tak může klient vyřešit:

 • osobní krizi (i finanční), ve které se ocitl.

 • fobie, obavy a úzkosti, které ho tíží.

 • negativní emocionální stavy jako jsou lítost, deprese, stres, vztek, nenávist, hněv, žárlivost atp.

 • prožitý šok.

 • pocit samoty, nelásky, odloučení.

 • marnost, pocit vyhoření.

 • strach ze smrti, strach z utrpení a bolesti.

 • trauma z rozvodu, rozchodu.

 • trauma z úmrtí blízké osoby.

 • psychické bloky spojené s poruchou přijímání potravy (anorexie, bulimie).

 • alergie, bolesti hlavy i migrény.

 • i zdravotní problémy, které klienta zatěžují.

Metodou RUŠ VYŘEŠÍME SKUTEČNÉ PŘÍČINY současných potíží.

Dokáže metoda RUŠ pomoci každému?

Ano, pokud jsou splněny tyto tři podmínky:

 • Klient je opravdu vnitřně rozhodnutý vyřešit své problémy a žít šťastně.
 • Během terapie se klient spolehne na terapeuta a jedná dle jeho pokynů.
 • Klient je otevřený, říká všechny negace, na které během terapie myslí tak, aby bylo možné je s terapeutem vyřešit a on je přestal žít.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10294 (magazin-zdravi.cz#10269)


Přidat komentář