RUŠ terapie

Toužíte po prožití šťastného a spokojeného života? Metoda RUŠ terapie nám pomůže docílit vnitřního klidu, stavu harmonizace k sobě i okolí. Pomocí metody RUŠ získáme schopnost rozumět sobě i ostatním, odstranit všechny negace v životě.

Toužíte po prožití šťastného a spokojeného života?** Metoda RUŠ terapie** pomůže docílit vnitřního klidu, stavu harmonizace k sobě i okolí. Pomocí terapie RUŠ, získáme schopnost rozumět sobě i ostatním, odstranit všechny negace v životě.

Co je to metoda RUŠ

Tvůrcem metody je pan Karel Nejedlý, který svou mnohaletou praxi s tisíci klienty došel k poznání, jak pomocí podvědomí řešit veškeré lidské problémy, zjistil, jak odstranit příčinu problému. Zkratka RUŠ značí zkrácení slov Rychlá a Účinná změna Skutečnosti. Je to metoda, která je jednoduchá, moderní logická a praktická pro současný život. Pomáhá přímočaře řešit příčiny současných problémů a to velmi rychle a trvale. Zjednodušeně by se dalo říci: Zpozoruji problém, pojmenuji ho, identifikuji a příjmu ho a problém je pryč. Metoda je určena pro osoby, kteří si své problémy uvědomují a jsou rozhodnutí je rozřešit. Práce metodou RUŠ představuje práci s lidským podvědomím. Vyškolený terapeut pomůže vyhledat a zcela odstranit negativní přesvědčení, bloky, pomůže odstranit stres, nepříjemné pocity, problémy, starosti i bolesti. Terapeut odstraní vše negativní, co brání žít šťastný a spokojený život.

Jak metoda RUŠ pomáhá?

Problémy, kterých má každý člověk několik, metoda léčí rychle, přehledně, působí do hloubky a přináší okamžité úspěchy. Odstraněním fyzických i psychických životních problémů získáme zkvalitnění bytí. Tuto metodu pro svou jednoduchost můžou po naučení používat všichni, včetně malých dětí, kteří si jí intuitivně snadno naučí. Mnohdy lehčeji než dospělí.

Zásady metody RUŠ

Zásady metody RUŠ jsou:

To, co mi vadí, je můj problém

Jestliže mám v životě z nějakého prostředí, osoby či jen myšlenky nepříjemný pocit, jsou to jen pocity, a ty mi znepříjemňují můj život. Mezi tyto pocity patří: vztek, hněv, žárlivost, lítost, tesknost a jiné. Nezáleží, jestli tyto pocity mám z mé osoby nebo z někoho jiného. Prostě něco vyvolá tyto negativní pocity, které pociťuji jen já sám. A tady se přímo nabízí řešení, že tyto pocity můžu zase jen já sám vyřešit, změnit či trvale odstranit. Nikdo to za mě udělat nemůže.

Nemilé pocity počínají po myšlence

Kterýkoliv stav či situace je neutrální, není ani pozitivní ani negativní. Záleží na úhlu pohledu každého jedince. Ve chvíli, kdy tuto situaci označíme – tedy po myšlence – doplní se tato situace o příjemné či nepříjemné pocity. Záleží na tom, jakou myšlenku si dobrovolně zvolím. Dlouholetou praxí autor této metody zjistil, že pocit nastupuje vždy až po myšlence. Karel Nejedlý tuto zkušenost získal regresní terapií, která přivádí klienta do hluboké minulosti k prvotním příčinám.

Umění vnímat sebe

Základním pravidlem je naučit se rozumět svému niternímu světu, uvědomovat si své** pocity, předtuchy, změny v těle**. Jestliže se to naučíme, a půjdeme dále, začneme určovat příčinu těchto pocitů a změn, zjišťovat co tyto pocity způsobilo, a tím nalezneme tu prvotní myšlenku. Jestliže jde o negativní pocity lze tuto myšlenku vyčistit či úplně smazat ze života. Jde o značnou praxi, jelikož v běžném životě si své myšlenky vůbec neuvědomujeme, nijak se nezabýváme, jak nám přišly na mysl a kde se vzaly.

Asociativní působení psychiky

Lidský organismus má podivuhodnou paměť s ohromnou kapacitou. Paměť během celého života vše sleduje, pozoruje a zapisuje si to. Je to obrovské množství dat a informací. O některých zapsaných informacích v paměti ani nevíme, nestihli jsme je vědomě zaznamenat, jako je například hladina cukru v krvi, tělesná teplota či tlak. Paměť funguje jako takový archív, kde se všechny údaje postupně popořadě ukládají. Příkladem může být situace, kdy se ve škole pohádáte se spolužákem, který Vám řekne něco ošklivého. Vy si pomyslíte „je na mě zlý a nazlobený“ a Vaše paměť si to pěkně zapíše, i když vy o tom už druhý den ani nevíte. Zapomenete na celou ošklivou záležitost. A po určité době, která může být také i několik let, si tuto situaci připomenete. Přivodí Vám ji například procházka parkem, kde uvidíte hádající se děti a databanka ve Vaší paměti si ihned vzpomene na Vaší zkušenost z mládí. A vy začnete mít stejně nepříjemný pocit jako tenkrát ve škole. A v tom okamžiku jste to vy, kdo určil na základně špatné myšlenky, jaké máte pocity a emoce. A tyto pocity můžete změnit!

Kompaktní systém RUŠ

Celá metoda se skládá ze 3 základních kroků:

    1. Krok - Vytažení či nalezení negativních pocitů z klientova podvědomí
    1. Krok - Vyřešení těchto nalezených negací
    1. Krok - Kontrola, že je problém zcela a natrvalo vyřešen

Školený terapeut metody RUŠ, klientovi pokládá cílené otázky k zjištění prvotní příčiny daného problému a nesnází, které poté rozřeší, opraví či úplně odstraní z paměti klienta. Touto metodou pochopíme hluboké souvislosti daného problému či nemoci. Terapeut si se svým klientem popovídá o problémech, zapíše si vše, co vás trápí. Základem je důvěra mezi terapeutem a klientem, důležitá je otevřenost, nenechávat si problémy schované, nevyřčené, nepojmenované. Takové problémy není možné řešit a zbavit se jich.

Délka terapie RUŠ

Jestliže se rozhodnete pro terapeutické sezení, není zapotřebí žádné přípravy. Telefonicky či e-mailem si s terapeutem domluvte termín schůzky a pouze si uvědomte problém, s kterým za terapeutem jdete. Na první schůzce svůj problém s pomocí terapeuta pojmenujete. Každá jednotlivá schůzka trvá přibližně dvě až čtyři hodiny. Nedoporučuje se delší doba z důvodu poklesu pozornosti. Sám terapeut zjistí, zda budete potřebovat takových sezení více či nikoliv, rozhodně ale již po prvním sezení musíte pociťovat příjemné výsledky. Pomůžete a ulehčíte si oblasti života, kde byli problémy, na kterých jste se svým terapeutem pracovali.

Co získáme používáním metody RUŠ

Klienti metody RUŠ se svým terapeutům mění doslova před očima. Lidé si metodou uvolňují své dlouholeté bloky a emoce. Klienti, kteří prodělali terapií metodou RUŠ si odstraní strach či obavy, zbaví se svých mnohdy dlouholetých problémů. Všechny tyto problémy mají nějakou příčinu, která se nalezne a odstraní, a tím se často změní pohled klientů na budoucí život. Lidé často používají větu, že se nemění, že jsou stále stejní, a že na nepříjemné zážitky a okamžiky nejde zapomenout. Tato metoda Vám pomůže tyto předsudky odstranit, s** metodou RUŠ** to lze snadno, závisí na každém z nás zda chce žít šťastný a harmonický život. Odstranit lze také fyzické nemoci, jako je nahluchlost, migrény, záněty močového měchýře, různé alergie, a mnoho dalších nemocí.

Touto metodou získáme svobodu, smysluplné naplnění života, vnitřní klid, harmonické vztahy s blízkými i okolím. Metoda RUŠ terapie naučí člověka se vyznat ve svých pocitech, uvědomovat si je, rozumět jim.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10287 (magazin-zdravi.cz#10220)


Přidat komentář