Rodinné konstelace - Vysoká nad Labem

Každý z nás se v průběhu života formuje, nachází se, utváří si názory na druhé, zaujímá postoje. V průběhu formování jsme do velké míry ovlivňováni v prvé řadě svojí rodinou, až následně kamarády, spolupracovníky a okolím.

Tak, jak se ostatní chovají k nám, se buď my následně chováme k druhým, nebo naopak se snažíme chovat odlišně a vyvarovat se případných chyb, které na nás byly dopuštěny.

Dokážete se zastavit v dnešním uspěchaném světě a popřemýšlet nad svým životem a cestou, kudy se ubíráte a chcete se ubírat? Jste spokojeni se způsobem života, jaký žijete, a jak se vyvíjejí vztahy ve Vaší rodině?

Rodinné konstelace - Vysoká nad Labem

Pokud sami nemáte sílu se vymanit z kolotoče pracovních a rodinných povinností, pak Vás možná bude motivovat nabídka metody rodinné konstelace. Neslyšeli jste doposud o této metodě? Pak máte tu možnost se zúčastnit terapeutického procesu systémických konstelací, kterým Vás provede držitelka certifikátu Rodinné konstelace a pohyby Duše. Můžete se zúčastnit odpolední nebo celodenní konstelace. Vysoká nad Labem se nachází v těsné blízkosti** Hradce Králové**.

Chcete se dozvědět, co přinesla konstelace účastníkům terapie?Budete-li si chtít rezervovat místo na některý z nejbližších termínů, pak tak můžete učinit telefonicky nebo e-mailem.

Terapeutický proces Rodinných systémických konstelací

Již v úvodu jsme předestřeli, že jsme ovlivňováni druhými jedinci. Ať se nám to líbí, nebo ne, je to tak. Jen těžko se vyhneme tomu, aby na nás nikdo neměl vliv. Ledaže bychom se rozhodli být poustevníky. Jen těžko ovlivníme to, jak se druzí k nám budou chovat a vyjadřovat. I když, také je to možné, když si nejen navenek, ale i vnitřně nepřipustíme chování druhých vůči nám. Ti zpočátku budou konsternování, ale posléze naznají, že nemá smysl, aby si prosazovali neustále svou, a uvědomí si, že tudy cesta nevede.

Pohled na rodinné konstelace

Proč vůbec rodinné konstelace? Cožpak nestačí zajít na standardní terapii? Metoda rodinné konstelace, na rozdíl od klasické psychoterapie, totiž dokáže odhalit s pomocí „průvodce“ i ta nejhlubší spojení a ukryté zápletky, které se nachází v našich duších. Kromě toho, na rozdíl od jiných terapií, není nutné absolvovat dlouhodobou terapii. Metoda rodinné konstelace totiž nejde oklikou, ale rovnou Vás zavede k příčině problému, těžkosti. Spolu se znalým průvodcem najdete a opětovně nastolíte tolik potřebnou vnitřní harmonii a vyřešíte situaci, která Vás trápí.

Ostatní nás ovlivňují - i my ovlivňujeme ostatní

Navíc, svým vlastním** chováním, smýšlením a vyjadřováním** i my sami působíme na ostatní, a to nejen na rodinu, ale na všechny okolo sebe. Stačí si jen udělat takový malý test. Usmívejte se, uvidíte, že Ti, kteří budete potkávat, najednou zpozorní a také se na jejich tváři vykouzlí lehký úsměv. A co doma? Nezapomněli jste z důvodu všeho toho spěchu a stresu na úsměv? Co právě nyní děláte, respektive, jaký je Váš výraz tváře? Úsměv navenek, není jen pouhou maskou, jeho síla se také promítne do Vašeho vnitřního Já. Když to takto bude dělat každý, budeme se moci zbavit zbytečných nedorozumění. Rozhodně se zbytečně neříká „s úsměvem jde všechno líp“.

Začít po novu není nikdy pozdě

Blíží se vánoční období? Advent je pro někoho smutnější záležitostí, zvláště, je-li sám. Ovšem adventní období v nás vyvolává pocity a nutkání se chovat k ostatním lépe. Proč nevyužít tohoto zvláštního kouzla a neotočit „list papíru“ a začít pěkně s čistým archem? Není však dobré k danému přistupovat jako k předsevzetí. Co si budeme povídat, v mnoha případech totiž předsevzetí končí nezdarem již v lednu. Abyste však mohli říci „Co jsme si, to jsme si…“, je nutné dlouhotrvající problém vyřešit. Jen tak docílíte Vy i Vaše rodina** harmonie a klidu**. A právě rodinné konstelace Vám k tomu dopomohou.

Pátrejte po Vaší rodině

Abyste mohli s Vaším průvodcem odkrýt** příčinu problému**, která může mít svůj „zdroj“ až u Vašich předků, je třeba se co nejvíce dozvědět z historie Vaší rodiny. Uvidíte, že Vás toto pátrání doslova pohltí. Na co je dobré se při pátrání zaměřit? Především se soustřeďte na důležité momenty – finanční krize – předčasná úmrtí – úrazy s trvalými následky – obvinění – vážná onemocnění aj. Vše toto se totiž může promítnout do Vaší současné konstelace chování a rozpoložení.

Smysl života

Kdo z nás někdy nehledal odpověď na otázku smyslu života? Pokládáme si sami sobě otázku, proč vůbec my jsme my – kam v našem životě můžeme směřovat – proč naše vnitřní já není totožné s vnějším já – proč se někteří chovají tak, jak se chovají atd.? Proč my sami se někdy chováme tak, jak bychom si třeba nepřáli?

S metodou rodinné konstelace objevíte, jak Vy sami jste ovlivněni osudy nejen Vašich současných členů rodiny (rodičů, sourozenců), ale také Vašich předků. Pátrali jste někdy po Vašem rodokmenu? Zkuste to, najdete-li trochu toho volného času. Možná totiž budete překvapeni, kam Vás až rodinné konstelace zavedou, k jakému předkovi, který Vás natolik ovlivnil, že se určitým způsobem chováte, jednáte, vyjadřujete. Asi těžko však vrátíte čas, abyste mohli trochu pozměnit osud a Vy se nyní nemuseli potýkat s určitými problémy a nepříjemnostmi. Co je však možné s rodinnými konstelacemi, je ten fakt, že budete moci změnit pohled nejen na Váš život, ale také na celkové vztahy k Vašim blízkým.

Vztahová terapie

Pochopit, proč se nám děje, co se nám děje, není v mnohých případech jednoduché, pokud jste na danou situaci sami. Obraťte se na zkušeného lektora, terapeuta, se kterým se Vám společně podaří najít a pochopit vztahovou konstelaci. S „průvodcem“ budete moci nejen nastolit rovnováhu u Vašeho rodinného systému, ale také u Vašich dalších blízkých osob, které pro Vás hodně znamenají.

Na vše je možné se dívat z různých úhlů

Někdo vidí sklenici s naplněnou tekutinou, že je poloprázdná, jiný zase, že je poloplná. A to je právě ono. Opravdu na vše je možné se podívat minimálně ze dvou různých úhlů. Proč hned hledat v určité věci a situaci to zlé a špatné?

Zkuste po jeden den nahlížet na vše kolem Vás, co se za den stane, jinak, než jste zvyklí. Rozbije se Vám při umývání nádobí sklenička? Nelamentujte hned nad tím, že Vás tato nehoda bude stát peníze. Řekněte si, že Vám střepy přinesou štěstí, nebo že je to znamení si pořídit nové skleničky apod.

Dáváme a bereme

Je celkem logické, že rodiče dětem „dávají“ – lásku, čas, jídlo, zázemí aj. a děti „berou“. Ovšem děti nám i dávají. Děti jsou totiž nejen starost, ale i radost. A tak naši péči, lásku a starost oplácí tím, že na našich tvářích vyvolávají úsměvy, přitulí se, důvěřují nám, hledají v nás bezpečné útočiště aj. A dospělí tím pádem nejen dávají, ale také berou.

Vše je navzájem provázané a propojené. Nikdy není daná věc, situace jenom černá, nebo bílá. Zkušený terapeut nám pomůže vnímat rodinu, jako rodinu, kdy jednotliví členové rodiny drží pospolu. Děti by si měli vážit svých rodičů. Rodiče by měli děti vnímat a chovat se k nim vzhledem k jejich věku. Kromě toho jsou však děti také osobnostmi, a tak je nutné k nim tak přistupovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10290 (magazin-zdravi.cz#10224)


Diskuze a zkušenosti

Nishkam | 24.05.2013 18:22
Re: Rodinné konstelace - nejen ve Vysoké nad Labem Rodinné konstelace po celé ČR jsou v katalogu http://www.letacek.cz/konstelace


Přidat komentář