Rekonektivní léčení a alternativní léčba - Kladno

Pod pojmem alternativní léčba je možné si představit všechny známé metody léčby, kterými se nezabývá klasická medicína. V současnosti stále více, z různých důvodů, roste popularita těchto do jisté míry netradičních metod.

Rekonektivní léčba

Rekonektivní léčbu lze také zařadit do široké skupiny alternativních metod léčení. Jedná se o novější metodu léčby, se kterou přišel americký fyzioterapeut, Dr. Eric Pearl. Tato léčba je založená na práci s energií, i když s dosud známými energetickými léčbami, jako je například Reiky, nemá vůbec nic společného. Samotný název léčby je odvozen z anglického slova „reconnect“, jež znamená „opět napojit“,či „znovu navázat spojení“. Na rozdíl od jiných energetických způsobů léčení, není u rekonektivní léčby nutné, abyste jí věřili. Během této léčby se tělo prostřednictvím terapeuta napojuje na léčebné frekvence, které se sebou nesou nejen kosmickou energii, ale i světlo a informace. Terapeut takovou energii vnímá jako brnění, které stoupá rukama až do ramen. Klient může mít rozličné pocity, nebo také nemusí cítit vůbec nic.

Díky těmto frekvencím se tělo vrací do rovnováhy, harmonizuje se a díky tomu se léčí. Organismus přijímá jakýsi druh elektromagnetického vlnění, v podobě léčivé frekvence. Tyto léčivé frekvence jsou schopné nalézt poškozená místa v organismu a dokáží napravit nejen imunitní systém, ale i poškozený genetický kód. V současnosti, je rekonektivní léčba středem zájmu vědeckých výzkumů, které se pokoušejí její princip objasnit. Samotné léčení je příjemné, probíhá vleže na lehátku v uvolněné relaxační poloze se zavřenýma očima. Doba jednoho sezení je asi 60 minut, přičemž je ideální absolvovat 1 – 3 sezení. Jak je již výše uvedeno, alternativní léčba má v současnosti mezi lidmi stále více příznivců, čemuž nasvědčuje i velké množství různých terapeutů a léčitelů. Je proto velice důležité, abyste si k léčbě a to nejen rekonektivní, vybrali opravdového odborníka a profesionála, který vlastní i příslušné osvědčení a certifikáty.

Rekonektivní léčení a alternativní medicína – Kladno

Pokud jste z Kladna nebo okolí, máte zde možnost navštívit středisko celostní péče paní Taťány Hrabinové, zvané** Brána zdraví**, kde Vám bude nabídnuta celá řada nejrůznějších služeb z oblasti alternativní léčby. V tomhle středisku, kde vládne příjemná a pohodová atmosféra, se Vám postarají nejen o tělo, ale i duši. Na vysoké úrovni je zde poskytována nejen zmíněná rekonektivní léčba, ale i detoxikace, počítačová diagnostika, léčba přístrojem Zapper, psychoterpaie EFT, numerologie, cvičení a v neposlední řadě i kosmetické poradenství. Terapii lze využít i jako speciálně na míru sestavený balíček dle konkrétního požadavku. Délka jednoho sezení se dle požadavku klienta a výběru terapie pohybuje od 120 do 180 minut.

Jestliže Vás nabídka tohoto střediska celostní péče zaujala, je dobré si také prohlédnout jejich internetové stránkywww.brana-zdravi.cz, kde naleznete všechny potřebné informace o rekonektivním léčení a alternativní léčbě.Léčebné středisko paní Taťány Hrabinové můžete také osobně navštívit na adrese: Revoluční 494/17, 273 43 Buštěhrad. Spojit se s tímto střediskem můžete také prostřednictvím e-mailu: hrabinova.tatana@centrum.cz nebo telefonicky na čísle: +420 607 980 583.

**www.brana-zdravi.cz
**

Detoxikace

Detoxikace těla spočívá ve zbavování se toxických látek, které jsou uloženy ve tkáni a kterých se tělo neumí samo zbavit. Tyto toxické látky jsou příčinou různých nemocí, často i těch nejzávažnějších. Takové toxické látky se do našeho těla dostávají z potravy, ze vzduchu, bodnutím hmyzem, apod. Tyto toxické látky je možné rozdělit na neživé, mezi které patří například těžké kovy, radioaktivita, různé chemické látky, drogy, a další. Živými toxickými látkami jsou nejrůznější mikroorganizmy, jako jsou bakterie, viry, plísně, parazity, houby, a další, které mohou být způsobeny i stresem nebo strachem. Alternativní medicína zná nepřeberné množství způsobů detoxikace. Nejstarší způsoby detoxikace vycházejí často z tradiční čínské medicíny, která je prověřená staletími, jako například lymfodrenáže nebo reflexní terapie. Detoxikovat tělo je možné také pomocí speciálních čajů, bylinných preparátů, náplastí. U nás je známá a populární detoxikace podle Dr. Jonáše, jež také vychází z tradiční čínské medicíny a která je společně s metodou elektrolytické detoxikace aplikována i v léčebném středisku paní Taťány Hrabinové. Elektrolytická detoxikace zvaná Mary StaggsDetox pracuje na principu elektrolýzy vody, při které máte v detoxikační vaničce namočené ruce nebo nohy. Vzniklé elektromagnetické pole stimuluje reflexní zóny, díky čemuž se zlepší mikrocirkulace ve tkáních a zvýší se okysličování a zásobování buněk těla živinami. Tato detoxikace účinně povzbudí organismus a zlepší jednotlivé funkce orgánů.

EFT terapie

Terapie EFT je metoda energetické psychologie, kterou vytvořil pan Gary Craig. Tato technika za pomoci stimulace konečků prstů pomáhá člověku odstranit negativní psychické bloky a osvobodit se od negativních zkušeností. Metoda vychází z toho, že každá emoce, stres, negativní zážitek blokuje energii, která obíhá v těle (meridián). Při hledání problému se jemně ťuká na určité body, které leží na různých energetických drahách, tzv. meridianech. Současně se sleduje intenzita problému, ať jde o emoce, nepříjemné pocity či bolest.Tato terapie je velice účinná a pomáhá zejména při depresích, panice, vyčerpání, fobiích, ztrátě chuti do života, pocitech viny, agresivitě, vyrovnání se se ztrátou blízké osoby, ale také při sexuálních problémech, kožních nemocech, alergiích, neplodnosti, poruchách řeči, apod. Pomáhá zbavit klienta negativních emocí, problematických vzpomínek, zážitků, atd. Terapie je velice úspěšná a oblíbená po celém světě, nikomu nic nevnucuje a je zcela nenásilná.

Terapie pomocí Super RavoZapper

Tato terapie se provádí pomocí přístroje Super RavoZapper. Jedná se o frekvenční generátor, který do těla vysílá kladně vyvážené frekvence, díky kterým jsou hubeni nežádoucí paraziti a mikroorganizmy. Nežádoucí mikroorganizmy a  paraziti v lidském těle jsou původci mnoha chorob**. Super RavoZapper** má v sobě uloženo 85 frekvencí, z nichž každá z nich je vhodná na jiné onemocnění. Více než 1500 frekvencí bylo testováno jak lékaři a vědci, tak i běžnými uživateli. Léčebná frekvence je aplikována pomocí dvou kovových elektrod, které drží klient v rukou. Jsou k dispozici dokonce záznamy, které jsou k nahlédnutí i na internetu, na kterých je patrná účinnost tohoto přístroje přímo na odumírajícím parazitu či mikroorganizmu. Tím jak díky Zapperu tyto paraziti, plísně, mikroorganizmy a viry v těle hynou, je dobré zahájit i detoxikaci, aby se tělo těchto škodlivých látek zbavilo. Terapii za pomoci Zapperu je nutné provádět opakovaně, protože frekvence se nedostane na parazity a mikroorganizmy, které se nacházejí v dutých orgánech jako je žaludek, střevo, ucho, atd. Frekvence ale obtéká po jejich povrchu a hubí vše, co je vně těchto orgánů. Do již vyčištěných tkání se okamžitě rozšíří organizmy z dutého orgánu, které během dalších terapií Zapper také postupně hynou, čímž dochází k uzdravování a vy se tak budete cítit podstatně lépe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10279 (magazin-zdravi.cz#10193)


Přidat komentář