Regresní terapie - Mělník

Asi každý člověk má nějaké menší či větší psychické problémy, které často souvisí se zaměstnáním, s rodinnými problémy, s nedostatkem sebevědomí atd. Pokud se nejedná o problémy opravdu těžkého rázu, může Vám pomoci například regresní terapie.

Regresní terapie

Regresní terapie nebo také hlubinná regresní terapie je metoda alternativního léčení, díky které je klient schopen se zbavit především psychických, ale i fyzických problémů. Tato terapie je založená na řízeném vzpomínání, které vede terapeut, díky čemuž si klient vybavuje potlačené negativní vzpomínky na prožitá traumata, například dopravní nehodu, úmrtí blízkého, apod., které mohou být zdrojem současných potíží.** Zkušený terapeut** je pak schopen tyto zdroje najít a za pomoci regresní terapie zamezit jeho dalšího neblahého působení. Za pomoci terapeuta se klient s těmito špatnými vzpomínkami vyrovná a ovlivní tak pozitivně současný zdravotní stav. Dle této metody se mohou psychické nebo fyzické problémy projevit i po velmi dlouhé době po vzniku jejich příčiny.

Regresní terapie - sezení

Během sezení je klient směřován k tomu, aby si sám uvědomil a pochopil, proč a za jakých okolností potíže vznikly a čeho jsou následkem. Takové trauma prožité v minulosti, si klient prochází do té doby, než z něho nevymizí všechny nepříjemné emoce, myšlenky a bolesti. Jakmile tyto negativní faktory, uložené hluboko v paměti klient zpracuje, lže říci, že na něj již nebudou dále působit. Pomocí regresní terapie je možné velmi úspěšně řešit všechny možné psychické a na ně navazující fyzické problémy. Zejména se jedná o deprese, panické stavy, různé fóbie, nespavost, agresivita, a mnoho dalšího. Regresní terapie dokáže pomoci i lidem, kteří prodělali nějaký úraz, po kterém zůstali nějakým způsobem fyzicky postiženi a nedokáží se s tím sami smířit. V těžkých případech je ale nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc, zvláště pokud se jedná o těžkou schizofrenii, alkoholismus, drogovou závislost, apod. Tuto terapii není možné aplikovat ani u osob, kteří jsou pod vlivem návykových látek, nebo pod vlivem sedativ.

Případy vhodného použití regresní terapie

Jak je již výše uvedeno, tuto terapii lze použít zejména při psychických a s tím, souvisejících fyzických problémech. Díky tomu, je klient schopen se vyrovnat s nějakým traumatem nebo zážitkem, kterým může být problematické dětství, fyzické a sexuální zneužívání, domácí násilí, ztráta někoho blízkého, potrat, apod. Regresní terapií se můžete zbavit špatných pocitů a emocí, které nedokážete sami zvládnout, například záchvaty vzteku, plačtivost, lítost, dále také smutek, apatie, nejistota, a další. Tato metoda také pomáhá při bolestech a problémech bez zjevné příčiny (migrény, poruchy spánku, při bolestech břicha), dále také při problémech s otěhotněním, při problémech s nadváhou, dokáže ovlivnit koktavost, alergie, ekzémy, atd. Metoda regresní terapie je velice účinná i při nedostatku sebevědomí. Oblast působení této alternativní léčby je opravdu široká, proto pokud Vás tato metoda zaujala, je nejlepší oslovit nějakého zkušeného terapeuta, jenž se regresivní terapií zabývá a sdělit mu své potíže.

Kineziologie

Mezi další alternativní metody léčby, které se zabývají zejména psychickými potížemi svých klientů, je kineziologie. Kineziologie patří mezi nejznámější alternativní formy medicíny, která je uznávána dokonce i profesionálními psychology a lékaři. Kineziologie se zabývá studiem svalů a pohybů těla, přičemž samotný název vychází z řeckého slova „kinesis“, což znamená pohyb. Princip metody je ten, že každá skupina svalů a pohybů těla má souvislost s dalšími orgány v těle, například se zažívacím ústrojím, žlázami, kostmi nebo krevním oběhem. Jestliže jsou svaly v dobrém zdravotním stavu, je v pořádku i tělo. Kineziologie se tak snaží udržovat rovnováhu zdravotního stavu za pomoci svalů.

Kineziologie - průběh

Při samotné terapii se jemným tlakem rukou na svaly zjistí celkový stav těla. Jednotlivé svaly reagují buď oslabením, nebo napnutím svalu. Ve svalech se projeví nemoc, stres, emoce, apod. Důkazem této teorie je všem známé rčení, sedni si, ať se ti nepodlomí kolena, nebo když se nervozitou chvějete, apod. Negativní pocity, které zažíváme, jsou schopny zablokovat energetické proudění v oblasti mozku a tím následně i v určité části těla, která je tou danou oblastí mozku řízena. Díky stresu se nám může zablokovat až tři čtvrtě mozku. Narušení energetických toků nastává nejen při stresu, ale i při různých nemocech, dokonce i díky traumatům z dětství, které jsou uloženy v našem podvědomí. Díky zmíněnému testování svalů jemnými doteky, masážemi nebo pohyby, je terapeut schopen takové energetické blokády vyhledat a odblokovat je. Kineziologie tak využívá ozdravných sil samotného těla a díky odblokování energetických toků se tělo navrací zpět do rovnováhy. Jedná se o zcela prověřenou metodou, kterou rozhodně nelze srovnávat s nějakými formami lidového léčitelství, naopak se jedná o léčbu, která je v řadě zemí hrazena zdravotní pojišťovnou, například v Holandsku nebo v Maďarsku.

Objevení kineziologie

Kineziologie byla objevena v 60. letech 20. století americkým chiropraktikem jménem George Goodheart, jenž při své práci přišel na to, že při stlačení určitého bodu na těle je možné posílit odpovídající svaly. Tyto body zmapoval a na základě svých poznatků zjistil, že existují výše uvedené energetické kanály, které jsou propojeny jak s tlakovými body, svaly tak s jednotlivými orgány. Takové energetické dráhy se nazývají meridiány a jsou známy i v jiných metodách alternativní léčby, například v tradiční čínské medicíně.

Kdy kineziologie pomáhá

Jak je již výše uvedeno, kineziologie pomáhá nastolit rovnováhu těla a tím léčit. Velice důležitý je samotný výběr terapeuta, jen díky zkušenému odborníkovi se Vám podaří nastartovat ozdravný proces. Díky správně provedené terapie se může klient, podobně jako u regresní terapie, zbavit psychických problémů, jako jsou deprese, stres, fóbie, různé formy strachů, atd. Kineziologie je schopná pomoci i u jiných psychických, ale i fyzických potíží. Díky ní se můžete zbavit alergií, nočního pomočování, závislosti, poruchy spánku. Kineziologie je využívána i při práci s hyperaktivními dětmi, s dyslektiky či dysgrafiky. Díky kineziologii může klient získat i větší sebevědomí, které využije například při získání nového zaměstnání. Aby byla léčba kineziologií úspěšná, je velice nutná spolupráce pacienta a také to, jak bude v budoucnu o své zdraví a tělo pečovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10288 (magazin-zdravi.cz#10221)


Přidat komentář