Regresní terapie - Havířov, Praha

Regresní terapie představuje velmi účinnou metodu, díky které se můžete zbavit současných potíží a traumatických událostí tak, že najdete jejich příčiny v minulosti. A právě k tomu vám může účinně pomoci odborník.

V současné době se můžeme stále častěji setkávat se vzrůstajícím zájmem o alternativní metody. A není divu. Alternativní metody totiž mají velmi široké využití bez vedlejších účinků. Často jsou však zlehčovány a kritizovány, proto je stále mnoho lidí, kteří těmto metodám nedůvěřují. Je potřeba si uvědomit, že každý může být považován za zdroj, jak sám sebe uzdravit. Kdo dokáže napravit minulost, napravuje tím zároveň i budoucnost.

Regresní terapie – Havířov

Jestliže trpíte problémy, ať už zdravotními nebo jinými, trápíte se v partnerském vztahu, máte problémy v práci, míváte změny nálad, přičemž příčinu neznáte, přehnaně žárlíte, či máte fóbie a mnoho dalších potíží, je nejlepší volbou navštívit paní Máriu Vavrincovou, která se zabývá regresní terapií a která své služby nabízí jak v Havířově a okolí, tak i ve Zlíně a okolí a v Praze. Paní Mária Vavrincová se duchovní oblastí zabývá již 16 let a za tuto dobu pomohla velkému počtu klientů s nejrůznějšími problémy. Regresní terapie ovšem není jediná terapie, kterou paní Mária Vavrincová nabízí. Můžete využít také služeb numerologického rozboru, výkladu z karet, Reiki, pránické léčení a léčení Shamballa – tedy léčení na dálku. ** **

** Paní Mária Vavrincová navíc poskytuje i kurzy **hlubinné regresní terapie, kurzy numerologie – základní a karmické, zasvěcení do léčení Shamballa a pohledovou diagnostiku zdravotních problémů. Pokud byste rádi nabízených služeb paní Márie Vavrincové využili, můžete se s ní spojit buď telefonicky na telefonním čísle: +420 777 903 555 nebo prostřednictvím emailové adresy: m.vavrinc@seznam.cz. Více se o paní Márii Vavrincové a regresní terapii můžete dozvědět na www.regrese-terapie.cz.** **

**Regresní terapie
**

Regresní terapie

Regresní terapie je považována za velmi účinnou metodu, díky které se můžete zbavit aktuálních potíží a to tím, že naleznete jejich příčiny v minulosti. Veškeré problémy a potíže, kterými trpíte, jsou, dá se říct**, následky traumat**, které jste prožili v minulosti. Přitom si vůbec takového traumatu nemusíte být ani vědomi a není to ani podstatné. Orgány a části těla, které byly v minulých letech poraněné, jsou často oslabené, nebo dokonce i nemocné. Když zpětně prožijete původní poškození, dojde k aktivaci těchto částí a jejich samovolnému uzdravení. Regresní terapie často pomáhá tam, kde klasická medicína selhala. Tím, že budete na vaše problémy a bolesti brát dokola prášky, nic nevyřešíte, pouze bolest potlačíte, ale jistě nenajdete příčinu takové bolesti a proto se jí ani nebudete umět efektivně zbavit. Díky této metodě si můžete uvědomit, že tělo, duše a psychika jsou ve velmi úzkém vztahu a že každá nemoc, která je fyzická, má i svůj psychický prvek a naopak. Všechno, co jste až do dnešního dne prožili, je chronologicky uspořádáno na časové stopě a každý tento zaznamenaný údaj je možné si přesně vybavit na základě asociací. Vybavování z paměti prostřednictvím asociací je možné neustále, přitom si toho kolikrát nejste ani vědomi.

Regresní terapie - engramy

Regresní terapie pomáhá lidem nalézt engramy a odstranit jejich negativní vliv. Engramy jsou rozděleny na primární a sekundární. Ty sekundární obsahují bolest, ale nejsou jejím zdrojem. Právě primární engramy jsou zdrojem bolesti. Pomocí sekundárních engramů nalézáme primární. Celou engramickou událost je potřeba opětovně procházet, aby si člověk vytvořil korektivní událost. Tím, že se bude celá situace pořád procházet a opakovat, nepříjemné pocity budou ustupovat. Mnoho klientů při regresní terapii pociťuje příjemné teplo a příliv energie do těla. Nakonec dojde k tomu, že člověk ztratí docela o událost zájem, jakoby se ho vůbec netýkala. Dojde k tomu, že všechno bylo součástí minulosti a nikoliv dneška, natož budoucnosti. A poté se člověk svého problému nadobro zbaví.

S jakými problémy dokáže regresní terapie pomoci?

Ať už mají lidé jakékoliv problémy, vždy jim pomůže, pokud podstoupí regresní terapii, které je dokáže všech potíží zbavit. Mezi obvyklá témata patří problémy v osobních vztazích s partnerem, rodiči, dětmi, v osobních vztazích, jako např. k sobě samému, ke svým schopnostem, k penězům, k práci, k zájmům, všechny druhy fobií a strachů, např. z pavouků, hadů, myší, z malých a uzavřených prostorů, z vody, z duchů, atd. K regresní terapii se můžou obrátit lidé, kteří prožívají bez hlubšího opodstatnění různé druhy emocí jako je vztek, pláč, agrese a jiné. Také kdo trpí přehnanou žárlivost, závistí, má problémy s komunikací, s autoritou, trpí různými druhy nemocí a to jak fyzických, tak i psychických, stále se nedokáže vyrovnat se ztrátou blízké osoby, nebo má problémy se sexem, atd. Problémů, se kterými regresní terapie dokáže pomoci, je opravdu hodně a výše uvedené byl jen zlomek z nich.

Pro koho není regresní terapie vhodná?

Regresní terapii by neměli podstupovat lidé, kteří jsou příliš labilní, dále také ti, kteří využívají silná psychofarmaka. Tato terapie není vhodná ani pro těhotné ženy a ani pro lidi, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na drogách.

Jak regresní terapie probíhá?

Regresní terapii vždy předchází pohovor s klientem, kdy terapeut zjistí veškeré problémy, které klienta trápí, dále je v rámci pohovoru proveden numerologický rozbor a v případě potřeby i karetní výklad. Celková terapie probíhá v příjemném a klidném prostředí, neboť je žádoucí, aby se klient uvolnil a terapeut jej mohl následně uvést do stavu alfa, kdy je schopen jej za plného vědomí vést po stopách jeho problému v časové ose. Vždy sám klient vypráví svůj příběh. Terapeut klienta pouze vede a hlídá jej. Každá práce s klientem je naprosto individuální, vždy vede k uspokojení potřeb toho kterého klienta a jde o práci maximálně diskrétní.

Pránické léčení

Vědci prokázali, že člověka obklopuje energetické pole a toto prochází lidských tělem a dokonce toto tělo vyživuje životní energií. Čakry, neboli energetická centra, která jsou umístěná v lidském těle, konstruují lidské fyzické, emocionální a mentální funkce. Jestliže dojde k poškozením těchto center, nastane nerovnováha a to jak na fyzické úrovni, tak i na emocionální a mentální úrovni. K odstranění nemocí, bolestí a bloků dochází tím, že se nejprve odstraní energetický sliz z aurického pole člověka, způsobený stresy, přetížením organismu, požíváním toxických látek a aurické pole se nabije energií, která může být mimosmyslově vnímaná jako světlo různých barev. Vše se děje na základě vkládání rukou do aurického pole člověka, při čemž se léčitel klienta nedotýká.** Pránické léčební** nepracuje jen s harmonizací čaker. Má vliv také a zejména na specifické části těla, které nutně vyžadují pozornost. Díky doplňování čisté energie do lidského těla je léčení podstatně účinnější a každá nemoc se může pomocí pránického léčení zlepšit nebo dokonce zcela vymizet. Pránické léčení může pomoci např. pro uvolnění stresu, snížení bolesti, snížení migrén, pomoci při alergiích, astmatu, odstranit staré vzorce chování, pomoci při nespavosti, při léčbě infekcí a zánětů a mnoho dalších problémů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10284 (magazin-zdravi.cz#10216)


Diskuze a zkušenosti

Janička | 02.04.2014 16:32
Re: Regresní terapie - Havířov, Praha U paní Vavřincové jsem byla na výkladu karet a numerologickém rozboru. Celkový dojem- katastrofa, netrefila se téměř v ničem. Zbytečně vyhozené peníze a ztracený čas.


Přidat komentář