Regresní terapie a alternativní léčba - Choceň

Regresivní terapie a alternativní medicína obecně jsou mnohdy jedním ze způsobů, jak řešit naše problémy. Aby byla alternativní medicína účinná a dokázala nám pomoci, je potřeba vždy oslovit odborníka.

 

Regresní terapie, tibetské mísy a Rashi therapy - Choceň

Regresní terapie je velice účinná metoda, která vyžaduje odborný přístup. Hledáte-li odborníka** ** , je potřeba hledat člověka zkušeného. A v místě Choceň je tímto odborníkem paní Irena Rashi Příhodová, která se zabývá regresní terapií a dalšími metodami, které jsou zaměřeny nejen na odstraňování bloků a traumat z minulosti, jež jsou příčinou našich fyzických nebo psychických potíží, ale také na karmické a vztahové záležitosti. Zabývá se odbouráváním strachů, úzkostí, fobií, stavů po ztrátách blízkých osob či zvířecích kamarádů, uvolňováním stresů… a osobním růstem. Pokud byste rádi více informací, navštivte internetové stránky www.regrese.net, kde se dozvíte nejen o regresní terapii a dalších metodách, ale také o minulých životech. K paní Ireně Rashi Příhodové je třeba se předem objednat. K objednání Vám postačí, když zavoláte na telefonní číslo +420 777 623 609 nebo použijete e-mail regrese.rashi@seznam.cz*** *** . Asi Vás zajímá, proč oslovit právě tuto paní? Odpověď je snadná. Paní **Irena Rashi Příhodová má kromě bohatých osobních zkušeností, schopnost vcítění, pracuje velmi pečlivě a její velká přednost je v tom, že veškeré metody, které provádí, vyzkoušela sama na sobě .

www.rashi.cz

Regresní terapie

Alternativní medicína je velmi specifickým oborem a mluvíme-li o Regresní terapii, platí to dvojnásob. Co to však ta Regresní terapie je a k čemu slouží? Regresní terapie je účinná metoda, sloužící k odstraňování našich současných problémů. Regresní terapie pracuje s našimi současnými problémy, které je potřeba lokalizovat, vyhledat jejich příčiny a poté je zpracovat a odstranit. Podstatou Regresní terapie je komunikace.

Kde lze Regresní terapii uplatnit?

Prostřednictvím Regresní terapie lze řešit mnoho jinak neřešitelných problémů. A o kterých problémech zde mluvíme? Jedná se především o různé druhy fobií, jako kupříkladu strach z létání, výšek, uzavřených prostor, hmyzu apod. Dokáže však pomoci se vztahovými problémy, nejistotou, poúrazovými depresemi, neurózami, závislostmi, nevysvětlitelnými bolestmi, stresem, migrénou atd.

Alternativní medicína

Pojem alternativní medicína je dnes znám téměř všem lidem. V minulosti byla alternativní medicína považována za šarlatánství a nebyla oblíbena zejména u lékařů, kteří v ni nevěřili. V současné době, kdy je alternativní medicína již uznávaná, ji také mnozí lékaři doporučují jako doplňkovou léčbu. Abychom předešli spekulacím, je potřeba se zmínit o tom, že alternativní medicína nikterak nenahrazuje tradiční medicínu, neboť ta by měla být vždy na prvním místě. Jsou to přeci jen lékaři, kteří nám pomohou s našimi zdravotními problémy nejvíce, a ke kterým bychom měli nejprve také zajít.

Kdo se alternativní léčbou zabývá?

Alternativní medicína je velmi specifickým oborem, jak již bylo ostatně uvedeno výše. Jestliže se rozhodneme, vyhledat pomoc v podobě alternativní medicíny, měli bychom oslovit především odborníka, který má s tímto druhem léčby již dlouhodobější zkušenosti. Pokud si nevíte rady a chcete mít jistotu, že si vyberete opravdu správně, je vhodné pohovořit o tomto se svým ošetřujícím lékařem. Ano, jsou to mnohdy lékaři, kteří spolupracují s odborníky na alternativní medicínu, neboť pouze ti nám mohou doporučit člověka zkušeného. U alternativní medicíny, stejně jako u medicíny tradiční záleží na zkušenostech odborníka a hlavně odborných znalostech. Z výše uvedeného vyplývá, že alternativní léčení nesmí provádět kdokoli z nás, ale pouze opravdový odborník.

Terapie svícemi

K tomuto druhu terapie jsou používány tělové svíce, vyrobené z čistě přírodního materiálu, tedy včelího vosku. Každá jednotlivá svíce dokáže náš organismus detoxikovat. A jak je terapie svícemi prováděna? Tělová svíce vytváří hořením teplo, které dále tvoří komínový efekt. Tento efekt změkčuje v těle nahromaděný maz, který je prostřednictvím tělových svící vytahován z těla ven. Terapie svícemi na nás působí jak na fyzické úrovni, tak i na úrovni bioenergetické, což znamená, že odbourává veškeré energetické bloky. Asi se ptáte, kde tělové svíce působí. Zjednodušeně řečeno je působení tělových svící zcela individuální. Tělová svíce působí v našem těle vždy tam, kde je právě potřeba. Tělové svíce působí ještě dlouho poté, co je terapie ukončena a toto působení je ovlivňováno hloubkou celého procesu a působením nastalých změn, které mohou trvat v řádech dnů až týdnů.

O tělových svících

Chceme-li, aby byl výsledný efekt tělových svící dokonalý, lze tento druh terapie opakovat. Aby bylo možno tělové svíce aplikovat na správné místo, je k tomuto nutno tělo správně vyšetřit, což je možno pouze aplikováním celostní diagnostiky. A kdo s tělovými svícemi pracuje? Tělové svíce používají odborníci, kterými jsou terapeuti a léčitelé, ale lze si ji aplikovat také svépomocí, prostřednictvím blízké osoby v pohodlí domova. Kde tělové svíce působí? Tělové svíce jsou dokonalým pomocníkem na pročištění lymfatického systému. Z výše uvedeného vyplývá, že je použití tělových svící pro náš organismus velmi příznivé, avšak je nutno také podotknout, že jejich aplikace nikterak nenahrazuje léčbu jako takovou. Pokud se pro terapii svícemi rozhodneme, je vhodné informovat o tomto svého ošetřujícího lékaře, což je velmi důležité ve chvíli, kdy nás tento lékař léči od některé z nemocí.

Co je lymfatický systém?

Jak již bylo uvedeno výše, jsou tělové svíce používány k pročištění lymfatického systému. Co to však ten lymfatický systém je? Lymfatický systém je jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle. Na lymfatickém systému závisí naše** imunita a zdraví**. Udržujeme-li ve zdraví náš lymfatický systém, můžeme předejít také onkologickým onemocněním. A jak lymfatický systém udržovat? Chceme-li udržet zdravý lymfatický systém, měli bychom jíst zdravě a bez umělých látek. Dále pak mít pravidelný pohyb, občas projít očistnou kůrou a detoxikací organismu, čímž vyčistíme naše tělo od toxinů.

Tibetská mísa

Tibetské mísy jsou používány při terapiích, neboť je jejich zvuk velmi příjemný a na lidi působí blahodárně. Že nevíte, co to Tibetská mísa je? Tibetské mísy používají od pradávna mniši a všichni ostatní lidé, kteří se snaží zkoncentrovat a uvolnit. Pochází z Nepálu a byl používán již ve 3 tisíciletí před Kristem a to zejména k meditacím. Každá jednotlivá Tibetská mísa je jiná a má tedy zcela jiný tón, který je neopakovatelný.

K čemu Tibetská mísa slouží?

Zvuk Tibetské mísy působí na energetická centra v lidském těle, kterým říkáme čakry a spolu s tím dodávají tělu tzv. přirozené frekvence. Každý jednotlivý tón ovlivňuje buňky v těle, což vede k jejich energetickému vyrovnání, harmonizaci a pozitivnímu ovlivnění. Působením Tibetských mís dochází k ozdravení našeho těla a mysli, čímž dochází k našemu celkovému uvolnění a vitalitě. Jste-li skleslí a celkově v depresivní náladě, využijte Tibetskou mísu, která Vám dodá radost do života a nabije Vás novou energií.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10285 (magazin-zdravi.cz#10217)


Přidat komentář