Raindrop terapie a terapie Cesta od Brandon Bays

Aroma masáže jsou vyhledávané pro své uvolňující, uklidňující, zkrášlující i čisticí účinky. Raindrop terapie přináší více než jen běžnou masáž. Jedná se o detoxikační a velmi účinnou techniku při léčení bolestí zad, skoliózy, kyfózy či ischiasu.

Při technice Raindrop se využívají 100% esenciální oleje antibakteriálních, antivirových a antimykotických vlastností. Vyléčit nejen zdravotní, ale také psychické, materiální a vztahové problémy Vám pomůže terapie Cesta od Brandon Bays. Cesta Vám bude moci změnit život, pokud si to budete přát.

Raindrop terapie a terapie Cesta od Brandon Bays

Pro zdraví fyzické i psychické je důležité, aby bylo tělo, duše i duch v harmonii. Jakákoli disharmonie se projeví v podobě nerovnováhy, potíží na úrovni fyzické i psychické. Komplexní nabídku služeb pro Vaše tělo, duši i ducha můžete poptávat ve středisku celostní péče Brána zdraví, které najdete na adrese Revoluční 494/17, 273 43 Buštěhrad. K nabízeným službám patří Raindrop terapie, terapie Cesta od Brandon Bays, masáže, diagnostika zdraví přístrojem Intera-DiaCor aj., více viz http://www.brana-zdravi.cz/. V případě zájmu o uzdravení bolavého těla a bolavé duše můžete kontaktovat paní Taťánu Hrabinovou, a to na e-mailu: hrabinova.tatana@centrum.cz.

Raindrop terapie

Představujeme Vám neinvazní metodu Raindrop pro ozdravení páteře, napravení výchylek páteře, detoxikaci těla od virů, bakterií, plísní za pomoci 100% esenciálních olejů Young Living. Raindrop Terapie navíc přispěje k zlepšení emocionálního stavu. Budete-li hledat techniku, která by byla neinvazní a zároveň nejbezpečnější pro zdraví páteře, pak ji najdete právě u Raindrop terapie. Raindrop terapie je jedinečná v tom, že napomáhá k ozdravnému procesu uvnitř, přestože dochází k vnější aplikaci, respektive aplikaci esenciálních olejíčků.

Raindrop terapie – ischias, skolióza

Určité mikroorganismy se usídlují v blízkosti naší páteře. Bohužel díky tomu přispívají nemalou měrou k** deformacím páteře**. Patogeny pak způsobí zánět, jež křiví, deformuje páteř. Raindrop terapie používá esenciální oleje, které se mohou pochlubit vysoce antimikrobiálním působením. Po jejich nakapání na oblast zad působí v podobě neinvazní terapie, která je soustředěná na aktivní a latentní patogeny, jenž jsou uložené podél páteře. Na základě toho dojde ke zmírnění symptomů kyfózy, skoliózy, ale i dalších onemocnění zad. Navíc dojde k celkovému posílení imunitního systému.

Raindrop terapie – princip

Co Vás čeká, objednáte-li se na** Raindrop terapii? Terapeut Vám nanese vybrané 100% esenciální oleje na chodidla, kde Vám je následně za využití **tibetské techniky Vita Flex vetře do reflexní zóny páteře. Esenciální oleje Vám také nanese na páteř, celá záda a rozetřete za pomoci techniky Effleurage, kdy terapeut využívá svých nehtů, jimiž činí jemné tahy po kůži. Raindrop technika je založena jednak na využití reflexních bodů na chodidlech, ale také na působení jemných masáží na svaly, nervový systém.

Důležité je i samotné nanášení olejů. Ty se kapou na záda z výšky 15 cm. Tím, jak kapka olejíčku letí prostorem, stará se o pročištění elektromagnetického pole okolo těla pacienta. Díky tomu je následný účinek masáže zesílen.

Raindrop terapie – použité esenciální oleje

Pro Raindrop terapii se používají esenciální oleje jednoduché a směsi esenciálních olejů. K jednoduchým olejům patří Oregáno – Tymián – Bazalka – Cypřiš – Libavka – Máta – Majoránka. Směsi esenciálních olejů, které Raindrop terapie využívá, jsou Valor (odvaha)** – Aroma Siez – White Angelica**.

Esenciální oleje Young Living

V čem jsou terapeutické esenciální oleje Young Living tak výjimečné? Jedná se o čisté organické esenciální oleje té nejvyšší terapeutické třídy A. Během pěstování, sklizně, destilace, jsou na esenciální oleje kladeny přísné požadavky na kvalitu. Tak, jako pro nás, naše fungování je důležitá krev, čistota krve, tak tu samou úlohu představují esenciální oleje pro rostliny. V esenciálních olejích najdete životní sílu příslušných rostlin, jejich energii. Energii, která je s naší životní energií harmonická. Aby tomu však bylo, respektive, aby si esenciální oleje uchovaly onu sílu a energii, musí být dodržováno patřičných výrobních postupů. U esenciálních olejů Young Living můžete očekávat záruku výroby dle staletí prověřenými postupy.

Raindrop terapie – působení účinků terapie

Raindrop terapie je významným přínosem při chronické bolesti zad, skolióze, hyperkyfóze, ischiasu, posílení imunitního systému, detoxikaci, pro relaxaci. Samotná terapie trvá kolem 75 – 90 minut. Ovšem olejíčky, jejich účinky na Vás budou působit i po dobu následujících několik dnů. Během těchto dnů probíhá jednak léčení a zároveň dochází k vyrovnávacímu procesu.

Nejsilnější působení terapie se dostaví po 3 – 4 dnech. Abyste se mohli těšit z maximálních účinků, které terapie nabízí, je vhodné ji opakovat 3x po 3 až 4 týdnech.

Terapie Cesta od Brandon Bays

Jakékoli emoce, ať už se bude jednat o libé, nebo nelibé (radost, spokojenost, strach, žárlivost, vztek, zloba aj.), v našem těle uvolní specifickou chemikálii, která následně ovlivní nejen naše psychické, ale také fyzické zdraví. Vše, co se odehrává uvnitř nás, následně promítneme do světa vnějšího. Dokonce i emoce, které se snažíme potlačit, ale jsou v našem podvědomí, na nás mají vliv. V terapii Cesta od Brandon Bays budete moci emoce hledat a učit se je přijímat. Terapie Cesta od Brandon Bays je psychoterapií s vysokým procentem účinnosti na veškeré problémy psychického i fyzického charakteru.

Naslouchejte Vašemu vnitřnímu já

Každá doba s sebou přináší dobré, i méně dobré. Na nás samotných však bude, zda se necháme dobou pohltit, tzv. splyneme s davem, nebo si začneme více vážit sami sebe. Spěch, stres, neustále vzrůstající požadavky, úkoly, povinnosti, mohou zapříčinit, že naše vnitřní , které je ukryté v každém z nás, zůstane námi nepovšimnuto. Našemu vnitřnímu já bychom však měli naslouchat, umět mu naslouchat a řídit se jím.

Zdravotní, psychické, materiální, vztahové problémy

Nic nepřijde samo. Jen tak čekat, že se určitý problém vyřeší sám, či snad vyšumí, není řešením, jak dosáhnout skutečně spokojeného, harmonického života. Jakékoli problémy, které Vás sužují, které se týkají zdravotních, psychických, materiálních, vztahových problémů, je možné léčit přes změnu. Změnu však musíte chtít Vy sami, rozhodnout se pro ni a přijmout ji. Terapie Cesta Vám může změnit dosavadní život, budete-li si to ovšem přát, vnitřně přát.

Možnosti terapie Cesta od Brandon Bays

S jakými problémy Vám může pomoci terapie Cesty? Může se jednat například o zdravotní problémy – přílišný strach, smutek, vztek – pocit, že nechcete žít – silné sebepodceňování – nefungující vztahy – nepřijetí Vaší formy (ženství, mužství) – neschopnost se profesně prosadit – pocit, že neznáte, nemáte Váš smysl života – negativní myšlení – fobie – vyrovnání se se ztrátou blízkých aj.

Průběh terapie Cesta od Brandon Bays

V prvé řadě je třeba soustředění. Za psychoterapeutkou můžete přijít v různé náladě, kdy jste rozladěni, smutni, či naopak plni euforie. Pro úspěšnost procesu je třeba správného naladění, zklidnění vnitřní mysli. Využívá se krátké meditace, kdy poté vyjádříte problém, který budete chtít řešit. Během procesu budete hledat příčinu emoce, a to ve stavu vědomí v alfa hladině, kdy Váš mozek se nachází ve stavu před usnutím. V případě emocionální cesty procházíte emocionálními vrstvami. U fyzické cesty, kdy Vás sužují zdravotní problémy, je nutné hledat příčinu zdravotního problému v těle. Následně se pak pracuje s původcem emoce, kterému je třeba odpustit. Nejen psychické, ale i fyzické těžkosti, mají svůj zdroj, svoji příčinu v emocích. Terapie Cesta Vás tak může dovést k rozhřešení, kde vznikl příslušný blok, který Vám bránil ve Vašem přirozeném cítění, jednání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10295 (magazin-zdravi.cz#10271)


Přidat komentář