Poradna osobního rozvoje a růstu - Podbrdy

Kdo z nás netouží po kvalitním zdraví, které nás bude doprovázet naším životem, pokud možno co nejdéle? Abychom žili bez nemocí, musíme znát a pochopit jejich příčiny. A k tomu nás dovede poradenství osobního rozvoje a růstu.

Poradna osobního růstu a zdraví

Který člověk netouží po dokonalém zdraví? Vždyť dobré zdraví patří k nejžádanějším a k nejprominentnějším aspektům lidského života. Proto se každý to své zdraví snaží hýčkat, aby dlouho žil. Nikdo už ale nechce být starý a nemocný. Přitom nemoc se stářím souvisí. Každý člověk by si měl uvědomit, že za jeho zdraví, ale i nemoci může jeho psychika. Zejména to, jak člověk přistupuje k sobě samému, jak přistupuje ke svému životu, jaký život žije, jak jej prožívá, atd. Každá nemoc má svou příčinu, a to příčinu duchovní. Kvalifikovaný poradce, který má dostatek potřebného cítění a vnitřní síly dokáže příčiny nemocí odstranit. A v některých případech dokonce je i vyléčit. Každá nemoc prameni v psychice. Proto už jen to, že člověk přijde na příčinu nemoci, mu pomůže se uzdravit, neboť se mu podstatně uleví, než když absolutně neví, co je za jeho nemocí, jak vznikla, co ji způsobilo.

Co je to osobní rozvoj?

Osobní rozvoj znamená velmi postižitelnou kvalitu**. Osobní krize** i problémy jsou sice člověku hodně nepříjemné, ale zároveň jej rozvíjí a nutí ho ke změně**. Poradna osobního rozvoje** pomáhá lidem, aby si uvědomili své problémy, zejména příčinu svých problémů, souvislosti svých problémů, a aby si své problémy dostatečně uvědomili. Protože jedině tak jim předejdou v budoucnu. Je zde nutné hlubší vnímání a vidění života.

Jaký je průběh poradny osobního rozvoje a růstu?

Na začátku sezení je nutné vždy klientovi vysvětlit celkový smysl poradny. Dále ho seznámit s jednotlivými kroky poradny a to, že během celého sezení bude při vědomí, že nebude děláno nic, co by se mu nelíbilo a co by bylo proti jeho vůli, nebo co by jej přivádělo do rozpaků. Také je potřeba jej informovat, že mu bude seznámen pouze s tím, co je ochotný a schopný pojmout. Každý klient má právo se v průběhu celého sezení na cokoliv ptát a vše mu bude řádně vysvětleno, protože aby člověk mohl cokoliv ve svém životě změnit, je nutné, aby vše důkladně pochopil a neměl ve svém životě, ve svých myšlenkách zmatky. Během sezení bývá používán kineziologický test ruky, s jehož pomocí se dá zjistit, kdy vůbec vznikl problém, za jakých okolností. O problému se během sezení hovoří. V průběhu sezení se postupně skládají příčiny problému a jeho souvislosti, a cílem sezení je, aby byl klient v závěru spokojený a svého problému se zbavil. Důležité je, že člověk zjistí, že k vyřešení svého problému dospěl sám, že si sám nalezl své řešení.

Jaké jsou impulzy k osobnímu rozvoji?

V současné době jsou to mezilidské vztahy. Nejedná se pouze o osobní vztahy, nebo rodinné, ale významnou roli v životě člověka hrají také pracovní vztahy. Bohužel zatím jen velmi malé procento lidí umí prožívat své vztahy naplno a způsobem, který podporuje jeho osobní růst. Někdy však osobní rozvoj vyžaduje nové podněty a novou inspiraci. Tento požadavek se projeví tehdy, prožívají-li lidé pocity stagnace, vyhoření, nenaplnění, apod. Programy, které jsou pořádané pro osobní růst, nabízejí takové podněty, které jsou schopné nabízet inspiraci ke změně a rozšíření životní perspektivy člověka. Tyto podněty jsou koncipovány tak, aby cíleně podporovaly rozvoj osobní jedinečnosti a spokojenosti.

Co je hojnost?

Pravý zdroj hojnosti má každý člověk sám v sobě, ve svém nitru. Zdroj hojnosti je součástí vašeho pravého já. Je potřeba, aby každý člověk dokázal ocenit hojnost, která ho obklopuje, kterou má neustále kolem sebe. Musí si všímat dokonalosti života kolem sebe, užívat si všeho, co na něho působí, co má na něj vliv.  Buďte šťastni, že na vás svítí sluníčko, které vás zahřívá a opaluje, že můžete ochutnávat ovoce, mějte radost z letního deště, který vás v horkém dnu osvěžuje, mějte radost ze všeho, co se vykytuje kolem vás. Díky tomu, že oceníte hojnost, která se nachází kolem vás, probudíte i hojnost, která je skytá ve vašem nitru. Snažte se hojnost využívat pro své dobro. Usmívejte se na lidi kolem sebe, protože třeba právě váš úsměv potřebují k tomu, aby byli o něco šťastnější.

Kineziologie

Kineziologie je jednou z nejznámějších metod patřících k alternativní medicíně. Tato metoda je uznávaná jak psychology, tak i lékaři, učiteli a laiky všude po celém světě. Kineziologie studuje svaly a pohyby těla. Jejím cílem je udržování vyváženého zdravotního stavu za pomocí lidských svalů. Metoda vychází z vědění, že každá skupina svalů, která je součástí lidského těla, má vztah a souvislost k dalším částem těla a to k orgánům, žlázám, zažívacímu ústrojí, krevnímu oběhu, a kostem. Jestliže budete udržovat svaly v dobré kondici, bude v kondici i vaše tělo.

Úkolem terapeuta je zjistit celkový zdravotní stav klienta, stav jeho těla, zaměřit se na to, jak reagují svaly na jemný tlak rukou, atd.  Jak dobře víme, negativní emoce dokážou zablokovat energetické proudění v mozku a následně v příslušné části těla, která je mozkem řízena. Narušení nastává při stresu, při nemoci, při prožitém traumatu. A tím dochází k nejrůznějším psychickým, ale i fyzickým problémům. Pomocí testování může terapeut vzniklé energetické blokády vyhledat a pomocí různých technik jejich energetický blok obnovit. Dojde ke zlepšení svalové reakce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10292 (magazin-zdravi.cz#10227)


Přidat komentář