Léčení pomocí Andělské terapie - Praha 3

Andělé jsou všude mezi námi. Stále větší počet lidí mluví o setkání s Anděly, kteří nám pomáhají při uzdravení, ukazují nám správný směr našeho života. Díky přítomnosti Andělů umíme lépe řešit životní situace, vztahy, různé životní otázky a utrpení.

Andělská terapie

Mocná léčivá síla Andělů má neomezené hranice. Andělé nás ochraňují na naše cestě životem. Přítomnost Andělů nás má naučit jak se vrátit k zastaralému myšlení, jak pečovat o svou duši, vnitřní klid, jak dosáhnout rovnováhy v duševní i psychickém životě. Andělé nás osvobodí od neustálého strachu, od problémových situací. S Anděly můžeme spolupracovat, povolávat si je do svého žití, a tím jejich pomoc nám poskytovanou znásobit. Využíváním Andělů v životě, dosáhneme návratů k vnitřní svobodě, pochopení a porozumění sama sebe i okolí, vylepšíme funkce orgánů v lidském těle.

Léčení pomocí Andělské terapie - Praha 3

Dospěli jste právě do etapy svého života, kdy hledáte informace o alternativních metodách léčení svého já?

Mandala – odraz vnitřního já

I děti v mateřských školách často vybarvují mandaly.  Má to svůj důvod, kdy potřebujeme děti zklidnit a utišit. Při vymalování mandal totiž dochází k vnitřní vyrovnanosti, k duševnímu klidu. Použitím různých odstínů barev k vymalování mandaly poznáme, v jakém rozpoložení je duše malované osoby. Vhodné prostředí pro vybarvování mandaly je zapálit si svíčku, pustit relaxační hudbu, a nechat své vnitřní já přes výběr barev uvolnit, dosáhnout vnitřní očisty duše. Tuto jednoduchou metodu rozhřešení a katarze duše je důležité pravidelně opakovat a častým používáním je možné pomocí mandal relaxovat a uvolnit ne jen sebe, ale také své blízké.

Jestliže se rozhodnete navštívit kurz Mandala – odraz vnitřního já, naučíte se:

 • jak správně připravit prostředí na vymalování mandal, jako je meditace, relaxační hudba, použití svíček
 • číst z vybarvených mandal
 • pomocí mandal pročistit svou mysl od všeho co nás tísní
 • uvolnění energetických čaker skrze mandaly
 • pomáhat druhým skrze mandaly

Poznej svého Anděla a komunikuj s ním

Každý z nás má na světě svého Anděla, který nám pomáhá řešit různé** životní situace**, je to pro nás, aby nám zodpověděl na naše otázky. Anděl je takový náš osobní rádce a pomocník. Pokud stále nevíte, jak svého Anděla oslovit, nevíte jak jej poznat, přijďte si poslechnout přednášku právě na téma „Poznej svého Anděla a komunikuj s ním“. Pomůžeme Vám oživit Vašeho osobního Anděla, vycvičíme Vás, jak ho správně percipovat – vnímat, jak s ním komunikovat. Na této přednášce se také dozvíte jak se propojit s vyšší silou, jak požádat o rozsvícení solar plexus. Návštěvou této přednášky získáte informace jak meditovat, jak si pročistit vnitřní já, jak komunikovat se svým osobním Andělem i s vyšší silou.

Práce se siderickým kyvadlem

Používání siderického kyvadla je poměrně nová mladá věda, kterou může používat každý bez rozdílu věku.  Důležité je naučit se klást otázky kyvadlu tak, aby mohlo jednoznačně odpovídat. Kyvadla mají obrovskou kapacitu nevídaných schopností. Pokud je otázka položená správně, kyvadlo nám pravdivě odpoví, nic nezatajuje, nic nenalhává. Kyvadlo využijeme především v osobním životě, kdy nás zajímají otázky na zdraví, pomocí kyvadla se dovíme například které čaje jsou vhodné na naší bolest či nemoc, poradí nám, které léky jsou pro nás přínosné a naopak, kterými bychom si mohly ještě více ublížit. S použitím kyvadla zlepšíme funkčnost čaker včetně jejich pročištění, pomůže nám s lokalizací míst, s hledáním či přesně určováním, s čistěním prostorů, hledáním geopatogenních zón.

Návštěvou kurzu Práce se siderickým kyvadlem se naučíte:

 • používat siderické kyvadlo, zásady používaní kyvadla
 • seznámení s čakrami (1. – 7.) včetně jejich funkčnosti a pročišťování
 • meditovat a utišit vnitřní duši
 • správně pokládat osobní otázky, otázky z minulých životů, otázky na zjišťování zdravotního stavu, otázky na uvolňování bolesti, na vhodnost léků a potravin
 • určovat geopatogenní zóny
 • čistit prostředí od nežádoucích vlivů

Výklad tarotových karet

K tomu, abychom se ocitli na správné životní cestě za poznáním, je možné využít také tarotových karet. Jejich používání je velmi jednoduché, dalo by se říct, že to s nimi zvládne každý, komu to jen intuice radí. Zkuste se vést svou vnitřní intuicí a přes tarotové karty si nechejte poradit na Vaší cestě životem. Symboly karet Vám naznačují směr, kterým se vyvíjíte z minulosti přes přítomnost až do budoucna. Tarotové karty Vám zodpoví otázky na vše, co Vás momentálně trápí a co Vás zajímá, podstatné ale je, abyste otázky pokládali upřímně, otevřeně.

Návštěvou kurzů či přednášky Výklad tarotových karet získáte informace:

 • o symbolech tarotových karet, jejich poznávání, rozlišení Velké arkány a Malé arkány
 • o rozdělení karet na čtyři živly (vzduch, voda, země, oheň)
 • o smyslu barev a znalosti čaker a jejich léčení
 • o meditaci a napojení s vyššími silami
 • o samotném výkladu karet v praxi (řešení osobních problémů, partnerských problémů, obraz osobnosti, výklad životní cesty)
 • o duchovním rozvoji Vaší osobnosti

Intuitivní písmo

Využíváním intuitivního písma získáme zprávy či poselství z vyšších vrstev vesmíru.  Intuitivního písmo je buď písemné, nebo kreslené. Jakmile se napojíme na svůj vnitřní hlas a naučíme se mu naslouchat, přes písmo či kresbu dokážeme získat odpověď na naše otázky. Každý při používání intuitivního písma má určitá vnímání a má různá cítění. Každý jedinec sám rozhodne, jak se k těmto vnímáním, k těmto vnitřním hlasům postaví, jak je bude vnímat a dále používat. Dovednost intuitivního písma velice souvisí s duševním rozvojem i celkovým životním postavením. Učení číst v intuitivním písmu se dozvíte a naučíte právě v pořádaných kurzech na tuto techniku.

Automatická kresba

Používáním automatické kresby, která slouží k sebepoznávání, je poznat směr života k naší PřítomnostiPravdě. Automatickou kresbou se napojujeme na vyšší sféry, které nám radí jak pozměnit své špatné životní postoje, pomůže nám zharmonizovat vnitřní duši. Přes automatickou kresbu se učíme chápat sami sebe, nejsme Ti, kdo kresbu malují, pouze jsme jejím zprostředkovatelem. Prostřednictvím automatické kresby dokážeme vstoupit do energií, které nám otvírají nový okruh vnímání, které uzdravují a harmonizují naše Já.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10280 (magazin-zdravi.cz#10197)


Přidat komentář