Koučink - Pardubice a okolí

Potřebujete dopomoct k dosažení cílů, které jste si zvolili? Nevíte si rady, jak motivovat zaměstnance? Chcete zlepšit vztahy? Tyto a spoustu dalších řešení vám může zajistit koučink. Pojďte se podívat, jaké jsou možnosti.

Koučink - Pardubice a okolí

Koučink je způsob, jakým lze dovést lidi k lepším výkonům, většímu sebevědomí a hlavně má schopnost dopomoct jim k povznesení se nad určité záležitosti a k zlepšení nálady. Koučink se využívá nejen k pomoci v osobním, ale i profesním životě. Není výjimkou, pokud si kouče vyžádá společnost pro své zaměstnance. Provádí se jak individuálně, tak ve skupinách.

Co můžete čekat od koučinku?

  • Uvolnění od pracovního napětí: - Chci získat možnost pohovořit si v klidu o svých problémech a potížích, uvolnit se od napětí, které je spojeno s prací vedoucího, a nabrat síly.

  • Návod k jednání: - Chci dostat konkrétní návod, jak mám jednat s lidmi. Musí to být jasné, srozumitelné, jednoduché a použitelné v mé práci. Žádné teorie.

  • Inspirace: - Chci získat nové podněty, nápady a myšlenky. Chci se zdokonalit svůj styl jednání s lidmi.

  • Podpora zásadní pozitivní změny: - Chci být vynikající vedoucí. Jsem připraven měnit sám sebe, zatím jsem ale nevěděl, jak na to. Potřebuji a vítám pomoc kouče.

Koučování je pro každého, kdo na sobě chce pracovat a posunout se v jakékoliv rovině dále.

  • Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane.
  • Každý si v skrytu duše myslí, že za nic nestojí.
  • Je to pouhá myšlenka, a myšlenku lze změnit.
  • Odpor, kritika a vina jsou nejškodlivější mentální návyky.
  • Jestliže máme opravdu rádi sami sebe, všechno se nám v životě daří.
  • Klíčem k pozitivním změnám je být sami se sebou spokojeni a brát se takoví, jací jsme

Chcete změnu k lepšímu?

Zdraví - celostní přístup, psychosomatika, odhalení příčiny nemoci, problému. Diagnostika zdravotního stavu.

Práce - nalezení svého jedinečného potenciálu, talentu. Pomoc a podpora k nalezení dobré práce, která s Vámi souzní.

Vztahy - nezávislý pohled třetí osoby, pomoc s uvědoměním si souvislostí a nalezení optimálního řešení namíru.

Výchova dětí - respektující přístup a nalezení optimálního řešení pro Vás a Vaše děti

Osobní rozvoj - práce na sobě pro zkvalitnění života - témata Sebeláska, Sebevědomí, Vlastní hodnota...

Individuální koučink

Jedná se o koučink, který provádí osoba sama, pouze za přítomnosti kouče. Může být jak osobního, tak i pracovního charakteru. Cílem kouče je dovést klienta k sebedůvěře, seberealizaci, sebeuspokojení a sebekoučování. Tato metoda je velmi účinná, rychlá, vede ke stanovení cílů a k nejlepší variantě pro jejich dosažení. Díky individuálnímu koučinku můžete posílit své silné stránky a překonat různé překážky.

Koučink probíhá dialogem tak, že vám kouč bude pokládat otázky, kterými zjistí, jaký máte například žebříček hodnot a na co kladete důležitost. Zároveň vás nasměruje k řešení konkrétních situací. Nejdříve se stanoví cíle, tedy za jakým účelem koučink probíhá. Poté se zmapuje současný stav. Následuje vyhledání všech možných řešení a překážek. Na konci koučinku se shromážděné informace shrnou a vyhodnotí, z čehož vzejde plán kroků, které jsou k dosažení cílů potřebné a zároveň ideální.

Týmový koučink

Jak již napovídá název, liší se od individuálního tím, že se jej zúčastní skupina lidí. Probíhá podobně, avšak často se řeší otázky týmově tak, že tým funguje jako celek. Provádí se většinou u zaměstnanců firem. Týmovým koučinkem lze dosáhnout například stanoveného týmového cíle,** zlepšení komunikace,** plánování, dopomoci k tomu, aby se tzv. "sladil" a zvýšila se jeho motivace, aktivita a efektivita. Lidé mohou díky koučinku získat větší radost z práce v týmu. Zaměstnanci, kteří takto koučinkem prošli a mají v otázce dosahování cílů a překonávání překážek jasno, podávají většinou v práci větší výkony a přináší společnosti vyšší zisky.

V dnešní době jsou oblíbené koučinky, které neprobíhají na pracovišti, ale jsou formou výletu, kde u něj zaměstnanci zároveň poznávají nová místa a zažívají společný prožitek.

Motivace zaměstnanců

Koučink je ideálním prostředkem pro motivaci zaměstnanců. Dokáže totiž zlepšit vztahy na pracovišti, komunikaci a ukázat jim cestu, jak si práci zlepšit a zpříjemnit, což vede i k lepší náladě.

Rozvoj budoucnosti

Může se jednat o rozvoj budoucnosti jak v osobní, tak i v pracovní sféře. Spoustě lidem chybí životní cíl, za kterým by rádi šli a dosáhli ho. Další jej mají, ale neví si rady s tím, jakým způsobem se k němu přiblížit a splnit si ho. Jsou však i tací, kteří mají cíl, znají k němu cestu, ale nemají k tomu, aby ho dosáhli, potřebnou motivaci.

Koučink dokáže zvýšit sebevědomí, pomoci nalézt vztah nejen k sobě, ale i k ostatním a v neposlední řadě také překonat nejrůznější strachy a překážky. Tímto je možno snáze si stanovit cíle, pokud je daná osoba ještě nemá a cestu k jejich dosažení. Důležitou je také potřebná motivace či závazky, které učiní dosažení cílů rychlejší a efektivnější.

Složité životní situace

Téměř každého potkají v životě složité situace, které někdy nemají ani řešení. Může se jednat například o ztrátu zaměstnání, rozvod, ale i o úmrtí blízké osoby. Jak je již uvedeno výše, za pomoci koučinku lze překonávat nejrůznější překážky, ale také získat nad určitými věcmi a životními situacemi nadhled. Úkolem kouče je u každého jedince individuálně zjistit co největší množství potřebných informací, potíže, s nimiž se klient potýká a naopak co je pro něj důležité, čímž se snáze přijde na to, jakým způsobem jej nasměrovat k ideálnímu řešení. Koučink je ideálním řešením ve složitých životních situacích z toho důvodu, že je rychlý a účinný.

Stanovení cílů

Aby bylo koučování efektivní, je nezbytné, aby si koučovaný, případně koučovaní stanovili cíle. Díky nim se koučování provádí. Jak je uvedeno výše, mohou nastat i situace, kdy klient prozatím žádné nemá. V takovém případě dopomůže kouč k jejich objevení. Bez jejich zjištění je koučování těžké, protože je založeno na hledání ideálního dosažení a překonávání překážek. V případě, že probíhá týmové koučování, dohodne se skupina na cíli společném, který se bude řešit. Podle situace lze však v týmu probrat i cíle u každého individuálně.

Vztahový koučink

Jedná se o koučink, který využívají lidé žijících v různých formách partnerských vztahů či v manželství. Vztahový koučink může pomoci k vyřešení krize či partnerského problému, pomoci dát vztahu jiný rozměr a tím jej oživit, zlepšit rodinné vztahy nebo dopomoci k novým partnerům. Ke zlepšení manželství či partnerského života může přispět například i sex-koučink. Možností, jak lze pomoci koučinkem k lepším vztahům je spousta. I zde, jako u ostatních situací, pro něž se koučink vyhledává, se stanovují cíle, které by partneři rádi dosáhli a hledá se cesta, jak k nim dojít.

Koučink životního stylu

Lidé, kteří vyhledávají kouče pro provedení koučinku životního stylu, většinou volají po jeho změně či nápravě. Očekávají tedy návrh na nový životní styl, zdravý a kvalitní způsob života. Tento způsob koučinku lze aplikovat na téměř všechny generace, a to od studentů až po seniory. Díky němu se můžete naučit pečovat nejen o tělesné, ale i duševní zdraví. Koučováním lze také dosáhnout vyššího sebevědomí, životní rovnováhy či zvládnout různé životní změny, kterými procházíte nebo procházet v budounu můžete.

Firemní koučink

Jsou případy, kdy ve firmách vládne chaos, je v nich mezi zaměstnanci špatná komunikace, podávají nedostatečné výkony a zisky nejsou takové, jaké by mohly být. V těchto situacích je povolání kouče ideálním řešením. Nejen, že dokáže zaměstnancům přivést motivaci, ale dovede je i k řešení, jak si práci lépe zorganizovat a zároveň zefektivnit. V neposlední řadě je koučování prospěšné pro zlepšení komunikace na pracovišti, což vede k lepším vztahům. To všechno vede k lepším pracovním výsledkům a tedy i k navýšení zisků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10272 (magazin-zdravi.cz#10162)


Přidat komentář