EFT terapie - Kladno

EFT terapie představuje emoční formu akupresury, která řeší příčinu emocionálních problémů, mnohdy uložených hluboko v podvědomí, kdy se jedná o poruchu toku energie v těle člověka.

Co je to EFT terapie

EFT představuje nový, velmi účinný obor energetické psychologie a kombinuje dva vědní obory a to Mind-Body Medicínu a akupunkturu. Obor EFT využívá poznatků čínské medicíny a různých jiných psychologických disciplín. EFT terapie spočívá ve stimulaci akupunkturních bodů na těle člověka a to pomocí poklepávání konečků prstů v průběhu psychologického zpracovávání různých aspektů problému. Díky tomu procesu dojde k odstranění příčiny problému. EFT terapie vychází z objevu, že hlavní a stěžejní příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému těla.

Je však nutné, aby tato terapie byla prováděna správně a odborně. V takovém případě zkrátí terapeutický proces z let nebo měsíců na hodiny nebo dokonce i minuty. Příčinou bolestí, chorob a fyzických obtíží je emoční napětí. EFT terapie poskytuje i fyzickou úlevu. Pokud dojte k začlenění EFT terapie do procesu vašeho emočního uzdravování, můžete urazit obrovský kus cesty. Díky EFT terapii se můžete se svým trápením vypořádat jednoduše během několika málo sezení. Kde je potřeba absolvovat jiné terapie opravdu mnoho měsíců i let, EFT terapie Vám pomůže během krátké doby. Hned jak zjistíte, že EFT účinně odstraňuje emoční bloky, je dalším krokem práce na fyzických aspektech. Různé druhy bolestí, jako jsou bolesti hlavy, zad, atd. velmi často zmizí právě užitím EFT.
Občas lze dosáhnout pozoruhodných výsledků jen s pomocí několika rychlých sekvencí EFT. Díky EFT terapii můžete začít lépe vidět, jednodušeji zvládat každodenní stres, atd. EFT terapie funguje výborně a výsledky mnoho lidí překvapí. Často po ní lidé sáhnout, když už ostatní možnosti a jiné terapie selhaly. EFT terapie je velmi jemná a často je její pomocí dosaženo značné úlevy. EFT však neplatí pro každého. Témata některých lidí jsou tak bolestivá a hluboká, že pouhopouhá zmínka o nich způsobuje ve vnitru člověka emoční nebo psychickou bolest. Ale i tato témata mohou být pomoci EFT terapie efektivně zpracována, pokud se jim věnuje dostatek času.

Masáže

Masáž, ať už se jedná o jakýkoliv její druh, se vyznačuje jako určitý vliv na kůži, lymfatické uzliny, šlachy a samozřejmě a především svaly a klouby. Masáž zpravidla trvá 45 až 60 minut. Samozřejmě, to, jak dlouhá bude masáž, záleží na stavu organismu, na požadavcích klienta, na síle vrstvy podkožního tuku, na stavu svalstva a především na druhu zvolené masáže. Největší pozornost je při masáži věnována hlavně svalům. Masáž je specifikována jako nátlak na tělo v určitých bodech s různou intenzitou, úhlem a směrem. Díky masáži je kůže více elastická a ovlivňuje pojivovou tkáň. V průběhu masáže jsou významně ovlivňována nervová zakončení, která se nacházejí v kůži, vazech, svalech, cévách, šlachách a vnitřních orgánech těl*. Dle studií se krev v lidském těle dokáže zcela obnovit za jeden měsíc. Bez masáže ovšem tento proces trvá podstatně déle. V kůži se nachází také neaktivní látky, které se právě díky masáži aktivují a následně se roznáší krevním oběhem po celém organismu. Tyto aktivní látky následně čistí kapiláry, zlepšují prokrvení a metabolismus v tkáních, atd. Velmi vynikajícím účinkem masáže je obnova pohybnosti. A to nejen u pacientů, kteří trpí nějakou chorobou nebo poruchou, ale i u lidí se sedavým způsobem života.

Co je to hirudoterapie?

Jedná se o takovou léčbu, při které se přikládají pijavice lékařské na určitá místa na těle člověka. Způsob provádění léčby závisí na znalosti terapeuta a na jeho schopnosti chápat mechanismus vzniku onemocnění. V posledních pěti letech se tato léčba vrací opět do povědomí a je využívána stále častěji. A proč tomu tak je? Pijavice lékařská totiž vypouští do těla více než sto bioaktivních látek, zejména tedy hirudin, což je látka, která je podobná heparinu a která dokáže ředit krev, ale také analgetika, látky s antibiotickými účinky, a spoustu dalších látek, které mají léčebný účinek.

Kdo může hirudoterapii provádět?

Hirudoterapie je léčebnou metodou, která stejně jako akupunktura narušuje celistvost kůže a právě proto můžou tuto metody provádět pouze proškolené osoby. Aby nebylo lidské tělo neodborně provedenou terapií jakkoliv poškozeno, je nutné znát kromě indikací a kontraindikací i správnou techniku přikládání a odebírání pijavic. Velmi důležitá je také následná hygienická péče o vzniklou ranku.

Reiki

Reiki představuje léčitelskou metodu, která vychází z východní filozofie. Za zemi původu metody Reiki se považuje Japonsko. Léčitelská metoda Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle člověka, existenci příslušných energetických center a drah, kterými může tato energie proudit. V případě, že jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez jakýchkoliv překážek, člověk je zdravý a plný síly a energie. Léčitelská metoda Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla. Působit Reiki může jedině člověk, který prošel zasvěcením energetických center k přijímání a dalšímu předávání energie. Zasvěcení je třístupňové.

Shamballa

Shamballa je založena na celistvosti. Každý člověk má různé aspekty Vyššího Já, které můžou být aktivovány, když se pracuje se Shamballou. Některé aspekty jsou lidem důvěrně známé, jako je např. bolest, kterou v sobě nosíme. Někdy se však vynoří na povrch věci a my vůbec nevíme, proč se tak stalo. Není nám známo, proč jsme prožili takové trápení, tak těžké časy. I přes usilovné snažení lékařů a léčitelů nám není pomoci. A právě v tomto bodě přichází na řadu Shamballa, která nám dokáže zapříčinit to, abychom věci viděli jinak. Díky Shamballe dospějeme k novému porozumění. Objevíme svět, který jsme před tím neznali. Mnoho lidí nazývá Shamballu dalším krokem v Reiki. Shamballa představuje kombinaci energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že všechno souvisí se vším, vše je vzájemně propojeno. Shamballa je životní styl, který je vyučován jako energetické léčení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10276 (magazin-zdravi.cz#10181)


Přidat komentář