EFT terapie – Hradec Králové a okolí

Americká metoda odstraňovaní potíží Faster EFT terapie, je založena na tom, že většina nemocí je způsobená nevyrovnaností vnitřního "já" u každého jedince a právě tyto problémy úspěšně odstraňuje.

Techniky emoční svobody, tedy Emotional freedom techniques, ve zkratce a ve světě běžně užívané jako EFT, je poměrně nová, mladá metoda energické psychologie, která se však díky svým pozitivním výsledkům těší stále větší oblibě a roste na popularitě. Samotná metoda EFT vychází z přesvědčení, že cokoliv negativního v našem vnitřním „já“, je zapříčiněno poruchou v energetickém tělesném systému.

EFT terapie – Hradec Králové a okolí

Jestliže Vám klasická medicína nepomáhá, nebo ji chcete podpořit nějakou alternativní léčbou, je možné si dnes vybrat z nespočtu různých terapií. I zde je ale velice důležité, abyste sebe a své zdraví nesvěřili do rukou nějakému šarlatánovi, ale skutečnému odborníkovi v tom daném oboru.

Princip EFT terapie a její vznik

Tuto metodu vytvořil americký psycholog a stoupenec velice populárního psychologa dr. Rogera Callahana, Gary Craig. Ten pracoval s tvrzením, že hlavní příčinou všech nemocí organismu je z celých osmdesáti pěti procent emocionální problémy. Pakliže se tak nemocný zbaví psychických bloků, dochází k harmonizaci, jež se projeví i na fyzické stránce člověka a cítí se mnohem lépe, silnější a odolnější.

Jaké jsou výhody EFT terapie

Jedná se o metodu, která nezasahuje fyzicky do lidského těla. Tudíž jde o metodu neinvazivní, která nemá žádné vedlejší účinky, protože se u ní nepoužívají ani žádné léky a jiné medikamenty. EFT terapie je univerzální metoda, jež je účinná jak na fyzické, tak psychické problémy a navíc je poměrně rychlá a hlavně efektivní. Co jistě ocení mnoho osob je to, že jde o metodu zcela bezbolestnou, u které se nepoužívají žádné nástroje ani jiné pomůcky a je velice šetrná i jemná. Často si lidé myslí, že o problému, který je tíží a způsobuje tak jejich fyzické strádání, budou muset hovořit, ponořit se do něj, ale to je jen fáma, nic takového naštěstí u této metody nehrozí. Jestliže se odstraní všechny aspekty, způsobující problémy, je účinek trvalý.

Co je možné EFT terapií léčit

Jednoduchá odpověď zní – úplně všechno. Jak z výše uvedeného textu vyplývá – většina všech nemocí je způsobená právě emocionální nevyrovnaností samotného jedince, za což on sám nemůže, ale dá se tento problém odstranit. Metoda EFT pracuje s tvrzením, že neexistuje problém, který se nedá řešit a pakliže trpíte častým stresem, vypětím, je tato metoda určena přímo pro Vás. Stejně tak EFT terapie léčí obecné panické strachy a fobie, úzkosti, deprese, nízké sebevědomí, traumata a psychické poruchy po takovém zážitku, dále nutkavé chování, obsese, dokonce i stud, trému, vztahové problémy, smutek, pocity viny uzavření do sebe, vztek i negativné emoce či ztrátu motivace i smyslu života. EFT terapie zbavuje obtíží i osoby se silnými bolestmi hlavou, migrénami, nespavostí, poradí si i s bolestmi kloubů, zad, chronickou únavou a problémy se spaním, s nadváhou, kouřením, i jinými závislostmi a zlozvyky. Také jsou to poruchy příjmu potravy, chronické nemoci, kožní nemoci. U dětí pak poruchy soustředění a učení, a co mnohé jistě zaujme, je léčba neplodnosti.

Faster EFT terapie - Hradec Králové a okolí

Faster EFT terapie je celý „léčebný“ proces této moderní a poměrně mladé metody. Vše probíhá v kontaktu klienta a terapeuta, kdy terapeut poklepává jemně, konečky prstů na body v obličeji a pak také klíční kosti a dolní části ruky. Zní to až příliš jednoduše, ale jde o techniku, u které se nemusíte jako léčený svlékat, ani nějak speciálně upravovat. Vlastně můžete být i doma, v prostředí, které je Vám známo a milé, není nutné použití speciální přístrojů a předmětů. Celé to probíhá tak, že klient o problému s terapeutem mluví, ale pokud ani toto nedokáže, z nějakého psychického bloku, traumatu, i tak může být metoda účinná a spolehlivá. Samozřejmě, že nejlepší je vždy přímý fyzický kontakt a pak klasický postup nalezení problému a tak kořene potíží.

Metoda zahrnuje v sobě prvky jako především EFT, dále pak BSFF, což značí „Be set free fast“, pak část metody NLP a také i kousek hypnózy. Při léčbě pomocí Faster EFT se transformuje Vaše vnitřní „já, psychika a vytváří se vnitřně zcela nový systém víry o tom, jak a proč máme problémy.

Logopedie - Hradec Králové a okolí

Když Vaše dítě trpí poruchami mluvení, je potřeba problém nezanedbávat, ale věnovat se mu, všímat si ho a také ho řešit. A nejde jen o děti, i dospělé osoby může v průběhu věku postihnout, obvykle z důvodu nějakého traumatu, vada řeči. Každopádně jsou však potíže s mluvením, zejména otázkou u dětí, kde se problém musí řešit co nejdříve, aby se spolehlivě a co nejdříve vyřešil. Obvykle poruchami mluvení trpí více chlapci, než dívky, ale to neznamená, že každý kluk musí okamžitě vady řeči mít a dívky naopak nemohou. Jestliže pozorujete na Vašem dítěti, že jistý problém má, je důležité co nejdříve vyhledat odbornou pomoc.

Čím dříve, tím lépe

Nikde jinde nepomohou s logopedickými problémy tak, jako v přímo ve specializovaném centru logopedické péče. Jedině odborný pracovník může zhodnotit, zda je problém s řečí normálním jevem, který časem pomine, anebo se jedná o závadu, kterou je nutné co nejdříve odstranit. V logopedické poradně se odstraňují potíže v celkovém rozvoji komunikačních dovedností, a to z hlediska jak výslovnosti, tedy výstavby hlásek a korekce dyslalie řeči, dále z obsahu řeči, kde jde o rozvoj slovní zásoby, porozumění. Dalším hlediskem je pak gramatická stavba řeči, kdy se metodou cvičení a pomůckami odstraňují problémy s opožděným vývojem řeči.

Speciální pedagogická péče

V poslední době se to poměrně dost a často hemží problémy se soustředěností a hyperaktivitou u dětí. Zejména pak mladí pacienti, převážně chlapci, trpí na přílišnou hyperaktivitu, stejně tak poruchy pozornosti a soustředění, s ním spojený i opožděný řečový vývoj a hodně v poslední době zmiňovaný autismus.

Uvedené obtíže není nutno podceňovat, což se bohužel děje a dítě tak tím velice trpí. Jeho školní prospěch tak může být i nedostačující, a to jen proto, že se nedokáže soustředit, jeho nutkání ho odvádí od pozornosti, neustále na sebe strhává pozornost, a i když by mohl učivo bez potíží zvládat, kvůli psychickým potížím se tak neděje. Anebo prospívá na výbornou, ale přece jen má obtíže s vlastní přílišnou hyperaktivitou. Takové dítě má v sobě ohromné množství síly, často si vynucuje pozornost a to i fyzicky, nebo křikem.

Těmto obtížím se věnuje speciální pedagogická péče a odborní pracovníci v ordinacích pedagogických specialistů se jednotlivým případům potíží věnují individuálně, s použitím klasických základních prvků. Vždy se používají cviky a techniky se zaměřením na udržení pozornosti, se kterou mají tyto děti všeobecně problémy. Pozornost se udržuje a používá se kompenzační cvičení v oblasti smyslů.

Žádný problém nemusí být problémem, pakliže se mu věnuje dostatečná pozornost na jeho řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10296 (magazin-zdravi.cz#10278)


Diskuze a zkušenosti

Hanka H. | 09.06.2014 12:10
Re: EFT terapie – Hradec Králové a okolí Děkuji za doporučení, jsem maximálně spokojena.


Přidat komentář