EFT terapie a koučink - Praha

V dnešní hektické době čím dál více lidí trpí různými psychickými problémy, jako jsou deprese, stres, pocity méněcennosti, problémy na pracovištích apod. Všechny tyto psychické, ale i zdravotní problémy je možné odstranit pomocí EFT terapie a koučinku.

Co je to EFT terapie

Metoda EFT je velmi účinná, která dokáže pomoci lidem tam, kde ostatní techniky selhaly. Díky této metodě dojde k harmonizaci vašeho energetického systému a odstraní se zkraty, které jste si celý život vytvářeli. EFT terapie je univerzální léčebná technika, která vám dokáže pomoci při řešení psychických i fyzických problémů a to v těch případech, kdy máte pochybnosti o tom, že něco nezvládnete, že se něco nemáte možnost naučit, jestliže vás trápí fyzické bolesti, strach, nadváha, deprese, chcete přestat s kouřením, nemáte partnera, ale chtěli byste si ho najít, jestliže máte nevyhovující vztahy na pracovišti, trpíte alergií, ekzémy, máte problémy s financemi, a mnoho dalších.

Jde o naprosto bezbolestnou metodu, která nemá žádné vedlejší účinky, neboť si při této terapii nepoužívají žádné léky. Při základním postupu při EFT terapii dochází k lehkému poklepávání na několik akupunkturních bodů nejen v obličeji, ale také na horní polovině trupu a na ruce. EFT terapie se právem řadí mezi světově uznávané techniky, které spadají do oboru, který nenazývá energetická psychologie. Autorem EFT terapie je Gary Craig – američan a tento účinně navázal na práce velmi renomovaného a uznávaného amerického psychologa Dr. Rogera Callahana.

Co všechno lze řešit EFT terapií?

Pomocí EFT terapie můžete vyřešit nejrůznější problémy, které vás trápí, jako např. deprese, stres, problémy s váhou, poruchy příjmu potravy, mezi které patří i bulimie a anorexie, poruchy chování, poruchy učení, fobie, traumata, závislosti, partnerské problémy, ale také vztahové a citové problémy, díky EFT terapii můžete odstranit emoční bloky, dokáže vám ulevit od úzkosti a psychických problémů, EFT terapie také funguje jako podpora při léčbě závažných onemocnění a odstraňuje emoční bloky a mnoho dalších.

Jak EFT terapie probíhá?

Zpravidla vám bude na prvním sezení, kterého se zúčastníte sděleno, jak EFT terapie funguje a na jakých principech tedy spočívá. Budete seznámeni s akupunkturními body, na které se provádí jemné poklepávání. Můžete si zkusit sami na tyto body poklepat a tím získáte také jakýsi manuál, díky kterému již vám nebude stát nic v cestě si určité množství vašich potíží vyřešit sami. Dále terapeutka na sezení zjistí, jaké problémy vás trápí a které byste chtěli odstranit. Může vás trápit cokoliv, od duševních problémů, jako je strach či úzkost, noční můry atd., až po fyzické problémy. V průběhu rozhovoru vám bude terapeutka zlehka konečky prstů poklepávat a poťukávat na určité akupunkturní body na těle. Tím dojde k efektivnímu uvolnění bloků a rozproudí se energie ve vašem těle. Tím, že dojde ke znovunastolení energetické rovnováhy a emoční úlevě, dojde také k uzdravení na fyzické úrovni. Někdy hned v daném okamžiku, již v průběhu terapie a někdy až později, s ohledem k na typ nemoci nebo bolesti.

Koučink

Pojem koučink nebo koučování můžete chápat z pohledu 3 významů. Koučování může představovat formu rozvoje dospělých lidí, která je založená na mocném způsobu učení se. Koučink dále užívá profesionální kouč při práci s klientem a posledním významem je, že koučovací přístup může být po nějaké době klient sám schopen aplikovat ve vlastním přístupu k lidem.

Koučováním můžete chápat strukturovaný proces, při kterém dochází k řízenému vztahu mezi koučem a jeho klientem. Cílem koučován í je vyvinout vnitřní a vnější struktury, která vám, jako klientovi, dokážou pomoci s dosažením určitých úspěchů. Koučování dokáže rozvinout potenciál lidí tím, že se rozšíří jejich smysl pro to, co je vůbec možné dosáhnout. Díky koučování si uvědomíte, co chcete a zvolíte, zda toho chcete dosáhnout. Lidé, kteří využijí koučování,

chtějí vidět výsledky a tyto opravdu vidí.

Co je smyslem koučování?

Koučování není považováno za léčbu, ani není jeho smyslem odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin. Ale koučování může mít v některých případech podobný nebo dokonce stejný efekt jako psychoterapie, kdy si klient vybuduje kladné výsledky svou vlastní cestou.

Typy koučování

Koučování se může rozdělovat podle hloubky, kterou terapie zasahuje a to na transakční koučování, které podporuje změnu akce a transformační koučování, které mění člověka samotného. Dále podle oblasti života, které se koučink dotýká na profesní koučování, které se týká pracovních záležitostí a osobní koučování nebo také životní koučink zabývající se tématy soukromého života lidí. Další dělení je možné dle počtu lidí, se kterými kouč pracuje,  z čehož pramení dělení koučinku na koučink individuální nebo týmový, čili skupinový koučink.

Kdy může koučink pomoci?

Koučink je vhodný na řešení určitých situací v životě člověka, které je potřeba vyřešit a dosáhnout konkrétních výsledků v krátkém časovém horizontu. Např. souvisí s potřebou sehnání zaměstnání, podat co nejlepšího výkonu ve škole, ve sportu, atd. Dále je vhodný k dosažení zvyků a chování, např. při zbavení se závislosti na kouření, pití alkoholu nebo při hubnutí, ale i u chronických nemocí.

Profesní koučink

Firemní koučink patří k nejúčinnějším metodám, které směřují velmi účinně a efektivně k celkové prosperitě a rozvoji firmy. Díky koučinku bude zvýšena výkonnost a produktivita firmy. Koučink představuje velmi vynikající nástroj pro organizační, ale také systematický a strategický proces rozvoje, díky kterému může vaše firma uspět na trhu. Firemní koučink probíhá individuálně, vše záleží na potřebách společnosti. Cílem firemního koučinku je nalezení řešení, definování ideálního stavu firmy, analýzy současného stavu, vytvoření akčního programového plánu a následné vyhodnocení a doporučení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10283 (magazin-zdravi.cz#10214)


Přidat komentář