EFT terapie a alternativní léčba - Klatovy

Máte pocit, že se váš život někdy pohybuje v kruhu? Děláte stále tytéž chyby, ale neumíte si sami pomoci? Chcete se vymanit z tohoto koloběhu a vzít život do svých vlastních rukou? Baví vás hrát si a hledat ve svém životě souvislosti?

Jste ochotni přestat svalovat vinu a odpovědnost za vaše duševní i tělesné zdraví, neúspěchy ve vztazích, práci či finanční situaci na ostatní? Jste připraveni uchopit váš život do vlastních rukou, s vědomím, že jediný člověk, který je odpovědný za vaše výhry a prohry, jste vy sami? Pak vyzkoušejte metodu EFT – jste na správné cestě.

Co je EFT?

EFT je anglická zkratka slov: emitional freedom techniques, což česky znamená:** techniky emoční svobody**.

EFT je poměrně mladá, ve světě velmi uznávaná metoda energetické psychologie. Tato technika působí jako akupunktura bez jehel. Je to mocná psychosomatická relaxační technika, která pracuje na bázi reflexní psychologie. Je to unikátní metoda schopná zklidnit nás natolik, abychom byli schopni uvažovat o svém problému jinak než doposud. EFT osvobozuje od omezujících myšlenek, které nám komplikují život. Pomáhá změnit naše myšlení a tím i naše životy. Zní to příliš krásně? Ano, má to jeden háček – EFT pomůže jen tomu, kdo pomoc opravdu chce, kdo je připraven ke změně. Především ke změně v myšlení, chování a v práci sami se sebou. Bez práce nejsou koláče.

Jak EFT funguje?

Práce s EFT je založena na spojení práce moderní psychologie a některých poznatků tradiční čínské medicíny. Vychází z poznání, že základním programem našeho chování jsou naše návyky, programové vzorce, které mají ve spojení s lidskou představivostí obrovskou sílu – navzdory logice, vzdělání, kultuře i síle vůle. Jak k jejich vytvoření dochází? Tím, co běžně prožíváme – stres, nezpracované negativní události, traumatické zážitky z dětství – všechny tyto zdánlivě banální prožitky se každodenně podílí na utváření nebo i ukotvování našich nesprávných přesvědčení. Ta se stávají filtrem, brýlemi, přes které vidíme a posuzujeme sebe i svět kolem nás. A my tyto negativní programy naší mysli většinou nedokážeme změnit sami, bez odborné pomoci.

Metoda EFT stojí na poznání, že příčinou všech negativních emocí je porušení harmonického toku v energetickém systému člověka. Proto metoda EFT používá k práci znalost energetických drah v těle, meridiánů, a jejich reflexních bodů. Ťukáním = poklepáváním špičkami prstů ruky, komunikujeme s naším tělem, jeho energiemi, tekutinami a pamětí, s vědomím, podvědomím a emocemi. A protože celý náš život je** emocemi ovlivňován**, vždy a všude, jsou právě naše emoce i ideálním základním kamenem v práci s EFT.

Jak EFT probíhá?

Tato terapie se provádí ve dvojici s terapeutem a probíhá v sedě. Později se můžete naučit u jednoduchých problémů ťukat i sami na sebe. Délka i celkový počet sezení je individuální – jednotlivá terapie se běžně pohybuje od 40 do 120 minut.

Práce s metodou EFT probíhá v příjemné atmosféře, je klidná, nebolestivá, většinou rychlá, má dlouhodobé i trvalé výsledky a obvykle probíhá za minimálního emočního nepohodlí.

Výsledky studie metody EFT prokázaly její až 90% úspěšnost.

Pro ochranu klientů i samotné metody EFT je dobré si ověřit, zda terapeut – specialista vlastní certifikaci oficiálního školícího zařízení.

Pro koho je metoda EFT určena?

Pro všechny, kdo jsou připraveni řešit své problémy.

Metoda EFT pracuje s dětmi od 3 let - za přítomnosti rodičů, hravou formou. U mladších dětí probíhá terapie s matkou dítěte.

Kde EFT nejvíce pomáhá?

EFT se s úspěchem používá jako hlavní nebo podpůrná terapeutická metoda při odstraňování stresu, depresivních stavů, fobií, různých druhů strachu, závislosti, ostýchavosti, pocitu viny, nejistoty, strachu z veřejného vystupování, úzkosti, paniky, fyzických onemocnění, nočního pomočování, nespavosti, alergii, bolesti, neplodnosti, nadváhy i poruch příjmu potravy.

Při akutních či chronických stavech závažných onemocnění či užívání specielních léků se doporučuje jak konzultace vhodnosti spolupráce terapie EFT  ještě před jejím započetím, a to se svým ošetřujícím lékařem, tak i výběr zkušeného terapeuta s pokročilou praxí teto metody.

EFT pomáhá odstraňovat problémy z našeho života. Ve vztazích, v práci i v soukromí. EFT osvobozuje naše duše od tíhy nerozpoznaných a nezpracovaných problémů. EFT je cestou k sebepoznání – pouze změnou svých myslí můžeme změnit naše životy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10291 (magazin-zdravi.cz#10225)


Přidat komentář