Andělská duchovní terapie - Ostrava

Andělská duchovní terapie je velmi účinnou duchovní metodou, která vám dokáže pomoci tam, kde je nutné vyléčit bolest, smutek, ale také strach a jiné negativní nepříjemné emoce.

Alternativní medicína je v současné době hodně moderní a oblíbená a stala se samozřejmou součástí běžných léčebných postupů. Alternativní medicína nás učí sjednotit zásadní myšlenkové chápání existence všech živých a neživých objektů, kdy Země se považuje za celistvý živý organismus a naše schopnost, resp. schopnosti naší mysli, kterými jsou láska a představivost, představují tvoření reality. Právě toto vám pomůže nalézt cestu k sobě a poté, co ji najdete, dokážete najít i cestu k druhým.

Andělská duchovní terapie

Jedná se o velmi účinnou terapii, která pomáhá lidem tam, kde je potřeba vyléčit strach, smutek, bolest nebo jiné negativní emoce, které má člověk v sobě a které ho svazují. Při andělské duchovní terapii se musí dodržovat určitá pravidla, které není možné obejít. Zde se nabízí vysvětlení pro pochopení a to takové, že situace je stejná jako u doktora v čekárně. Nejdříve musíte vstoupit do ordinace a poté jasně sdělit svůj problém. Andělé jsou čisté bytosti a vidí přesně to, co vy potřebujete, co vám schází. Ale je nutné dodržet zákon o svobodné vůli člověka. Andělé potřebují slyšet vaši žádost.


Andělská duchovní terapie

Možná se právě nalézáte na životní křižovatce, kdy nevíte jak dál. Nebo máte emocionální blok či problém, který vás trápí a brzdí vás v tom užívat si život naplno. Ať už vás trápí cokoliv, pokud jste připraveni své problém přijmout a řešit,** nalezneme cestu**. Nemusí se jednat pouze o zdravotní problémy, ale může vás trápit situace, kdy nemůžete sehnat práci, když se vám něco, na čem vám hodně záleží, nedaří, když máte nízké sebevědomí kvůli vaší váze, vzhledu atd. Problémů, které lidi trápí a které jim brání užívat si života naplno, je opravdu hodně. A proto, pokud jste se rozhodli je konečně začít řešit a něco se svými pocity udělat, oslovte paní, která poskytuje andělskou duchovní terapii.

V čem spočívá smysl duchovní terapie?

Duchovní terapie vám pomůže při řešení jakéhokoli problému. Jde o to začít přijímat odpovědnost za naše myšlení a rozhodování, jedině tak můžeme unést důsledky z toho pramenící. Naučíte se neposuzovat život z pozice Ega, ale začnete ho vnímat s nadhledem, díky tomu nabere váš život jiný, vámi požadovaný směr. Díky duchovní terapii můžete určit duchovní příčiny nemocí, emočních bloků, fobií a opakujících s problémů. K léčbě a čištění také používáme metodu HO-OPONOPONO.

V čem spočívá smysl andělské terapie?

Andělskou terapií se dá zaměřit přes důsledek vašeho problému na jeho příčinu. Jde o čistící metodu, která vám umožní dostat se do hlubšího kontaktu se sebou a to jak se svým nižším Já, tak i s vyšším Já. Díky andělské terapii pochopíte příčiny vašich problémů, které vás trápí a následně je můžete odstranit. Díky andělské terapii se začnete uzdravovat. Máte obavu, že právě na vás tato terapie nezabere? Omyl, andělská terapie je totiž určena všem lidem bez rozdílu. Kouzlo spočívá v tom, že andělé, naši strážci, nahlížejí na nás a na naše životní situace z jiného úhlu než dokážeme my sami. A proto nám lidem pomáhají uzdravit některé naše myšlenky a očekávání. Andělé nás učí používat a rozvíjet naše duchovní smysly, abychom mohli správně vidět, slyšet a cítit duchovní svět, který je všude kolem nás a který daleko přesahuje svět fyzický. Andělé učí lidi, jak uzdravit jejich vztahy, jak očistit přístup ke kariéře a jak pečovat kvalitně o své zdraví.

Léčivá síla andělů

Poselství andělů nám pomáhají zbavit se strachu, nemoci, pomáhají nám uzdravit naše myšlenky a vyplnit je láskou a porozuměním. Díky andělské terapii můžete odstranit nejen problémy zdravotní, ale také emocionální, které bývají častokrát vážnější než problémy fyzického zdraví. Andělská duchovní terapie spočívá v práci s podvědomím člověka. Každý člověk minimálně jednou za život ztratil správný životní směr. Právě v těchto případech jsou tady, kolem nás, andělé. V případě, kdy potřebujete pomoct, zavolejte na svého Anděla strážného. Často se pokoušíme hledat rady a pomoci u svého partnera, známých, příbuzných, ale na anděla zapomínáme. Pokud Anděla strážného požádáte, pomůže vám najít opět správný směr.

K tomu, aby se vám žilo dobře, je potřeba nepotlačovat své city, protože jedině tak se můžete dotknout vesmíru ve svém nitru. Chybou mnoha lidí bývá, že se již ve velmi útlém věku učí skrývat své city, pokud ve svém okolí nenajdou nikoho, kdo by na ně reagoval pozitivně. Pokud city uzavřete sami do sebe, zahradíte tím cestu životní energií, která ve vás proudí. Tato energie, která je ve vašem těle zablokovaná, způsobuje mnoho tělesných a duševních potíží. A toto bývá příčinou nemoci.

Čakry

Příčinou problémů na fyzické i duchovní úrovni, se kterými si nedokážete poradit, trápíte se jimi, nebo vám chybí elán, cítíte se mizerně, může být některá ze zablokovaných čaker. Tuto blokaci můžete odstranit tím, že na sobě začnete pracovat. Jak? Například, že budete užívat čakrové květové esence. Harmonizací čaker se rozumí proces, v jehož rámci pomůžete otevřít své čakry tak, aby jimi mohla proudit energie v dostatečné míře a aby byl váš život nadále harmonický. Jak dospět k harmonizaci čaker? Nabízí se zde několik způsobů. Buď meditací nebo přímým zaměřením na určitou čakru a hledáním příčiny bloku. Účinné jsou také speciální čakrové květové esence.

Čakry představují vaše hlavní energetická centra, které vám umožňují transformovat fyzické tělo a integrují ho se spirituálním tělem, aby mohlo dokonale fungovat. Po dokončení takové procedury můžete zprovoznit čtyři dodatečné čakry, tak rychle, jak je to vůbec možné. Právě zmíněné 4 nové centra umožní člověku zvládnout nesmírnost multidimenzionálních informací. Tyto informace se stanou součástí vašeho nového fyzična.

Na systém čaker ve vašem těle je možné nahlížet jako na energetický vzor, který je nádherně zbarvený, kdy tyto barvy rotují kolem každého z třinácti hlavních energetických center.

Meditační dechová cvičení

Pokud chcete mít pevné zdraví, základem je správné dýchání. Proto je potřeba mu věnovat zvýšenou pozornost. Je nutné naučit se dýchat celými plícemi. Při běžném, automatickém, nevědomém dýchání jsou plíce po výdechu ve stavu, kdy jsou částečně naplněny vzduchem. Proto, pokud chcete být zdraví, naučte se správně dýchat pomocí jógového učení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10282 (magazin-zdravi.cz#10209)


Přidat komentář